Register

english version

Register

Deklaracja członkowska

Wyrażam chęć wstąpienia do Krakowskiego Towarzystwa Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej "Tertium". Deklaruję chęć opłacania rocznych składek (obecnie w wysokości 80 PLN).

Jestem zainteresowany/a stałym otrzymywaniem publikacji Towarzystwa z serii "Język a komunikacja" ze zniżką członkowską

w ilości:
Jestem zainteresowany/a otrzymywaniem innych publikacji Towarzystwa ze zniżką członkowską


w ilości:
Proszę przysyłać mi za zaliczeniem pocztowym wszystkie publikacje "Tertium"


* - oznacza pole wymagane

Dane osobowe


Dane teleadresowe


Jednocześnie:

wpłacam na konto Towarzystwa:

Bank Spółdzielczy Rzemiosła
Kraków, ul. Dunajewskiego 7,
konto nr: 94 85890006 0000 0011 0640 0001
składkę członkowską za bieżący rok w wysokości 80 PLN.

wysyłam niniejszy formularz drogą pocztową na adres Towarzystwa:

Krakowskie Towarzystwo "Tertium"
al. Mickiewicza 9/906
31-120 Kraków