Konferencje

Odbywające sie co dwa lata konferencje "Język trzeciego tysiąclecia" to spotkania bardzo wyjątkowe, integrujące środowisko językoznawcze i różne neofilologie w otwartej i dostępnej dla osób zainteresowanych dyskusji nad trudnymi zagadnieniami języka, przekładu, komunikacji międzykulturowej  czy dydaktyki języków obcych.

 

Zachęcamy do prześledzenia dotychczasowego, niemałego już  dorobku  naszych konferencji.

 

Język trzeciego tysięclacia IX, 16-18 marca 2016 r.

Język trzeciego tysiąclecia VIII, 13-14 marca 2014 r.

Język trzeciego tysiąclecia VII, 14-16 marca 2012 r.

Język trzeciego tysiąclecia VI, 17-19 marca 2010 r.

Język trzeciego tysiąclecia V, 13-16 marca 2008 r.
Język trzeciego tysiąclecia IV,9-12 marca 2006 r.
Język trzeciego tysiąclecia III, 4-7 marca 2004 r.
Język trzeciego tysiąclecia II, 28 lutego-2 marca 2002 r.
Język trzeciego tysiąclecia I, 2-4 marca 2000 r.

 

Baza tytułów i streszczeń

Baza bibliograficzna

Język trzeciego tysiąclecia X

21
marzec
2018
23
marzec
2018
Godz. rozpoczęcia: 12:00
Godz. zakończenia: 16:00

Miejsce:
Kraków

Z wielką przyjemnością zapraszamy do udziału w 10. edycji konferencji z serii Język trzeciego tysiąclecia, która odbędzie się w Krakowie w dniach 21-23 marca 2018 r. (środa-piątek).

 

Temat wiodący konferencji: OTWARTOŚĆ w badaniach językowych, kulturowych i przekładowych. OTWARTOŚĆ w nauce i dydaktyce

 

Zgodnie z krakowską tradycją potraktujemy to jako okazję do świętowania Jubileuszu - mija 20 lat odkąd rozpoczęliśmy organizować nasze konferencje. W związku z tym szykujemy konferencję zupełnie specjalną i gorąco zachęcamy do udziału. Zapraszamy obecnych i dawnych członków „Tertium", Przyjaciół „Tertium" i wszystkich, którym bliskie są cele naszego Towarzystwa.

 

Zakres tematyczny konferencji obejmuje szerokie spektrum zagadnień dotyczących niehermetycznego podejścia do badań komunikacji językowej, zarówno w sytuacji, gdy ich nadawcy i odbiorcy są członkami tej samej społeczności, jak i wtedy, gdy należą do innych grup społecznych w ramach tej samej kultury, a nawet i kultur bardzo odmiennych.

Celem konferencji jest dyskusja:
1/ o języku i kulturze w perspektywie antropologicznej
2/ o etosie polskiej nauki, czyli czy i jak łączyć paradygmaty językoznawcze w dobie interdyscyplinarności
3/ o tym, jakie teksty warto dziś przekładać (otwarte granice przekładu)
4/ o roli humoru i folkloru w kulturze i życiu publicznym
5/ o tym, jak przekonująco powiadać historie - „storytelling" w pracy, nauce i sferze prywatnej
6/ o zaangażowaniu studentów w życie naukowe

 

W kręgu tematów konferencji znajdują się także różne aspekty komunikacji:

 

pragmatyka komunikacji międzykulturowej, kreatywność i tradycja w komunikacji wewnątrzkulturowej, komunikacja w sztuce, dyskurs religijny, komunikacja w rodzinie i różnych grupach wiekowych, specyfika komunikacji płci społeczno-kulturowej, komunikacja w edukacji, komunikacja w firmach i biznesie.

 

Swój udział w konferencji jako goście specjalni dotychczas potwierdzili: prof. Jerzy Bartmiński, prof. Tadeusz Sławek, prof. Maciej Eder

 

Na każdy z referatów przewidujemy 20 minut oraz 10 minut na dyskusję. Podtrzymujemy też tradycję organizowania sesji plakatowej

.

Termin zgłoszenia abstraktów wystąpień: 30 listopada 2017.
Termin akceptacji zgłoszeń: 15 grudnoa 2017.
Termin dokonania wpłaty: 20 stycznia 2018.
Termin złożenia tekstów do druku: 1 września 2018.


Opłata konferencyjna wynosi:

Pełna: 590 zł
Dla członków Towarzystwa Tertium: 400 zł (lub 480 zł wraz ze składką za rok 2018) (warunkiem jest opłacenie składki za rok 2017 i 2018 - 80 zł rocznie)
Zniżkowa opłata dla studentów i doktorantów 400 zł (pod warunkiem opłaty składki za rok 2018)

 

Wpłaty prosimy dokonać na następujące konto z dopiskiem „Opłata konferencyjna JTT10":

Krakowskie Towarzystwo Tertium,
Bank Spółdzielczy Rzemiosła, Kraków, ul. Dunajewskiego 7
Nr 94 8589 0006 0000 0011 0640 0001.


Opłata obejmuje materiały konferencyjne, kawę i herbatę w czasie przerw, spotkanie integracyjne, bankiet, a także publikację pokonferencyjną, nie obejmuje natomiast kosztów podróży, wyżywienia i zakwaterowania w czasie konferencji. Prosimy rezerwować miejsca noclegowe we własnym zakresie.

Wygłoszone na konferencji referaty oraz teksty powstałe na bazie zaprezentowanych posterów pozytywnie zrecenzowane przez Radę Naukową i redakcję serii "Język a komunikacja" zostaną wydrukowane w tomach monograficznych.

 

Planujemy także specjalne wydanie Półrocznika Językoznawczego Tertium - redakcja będzie składać autorom indywidualne propozycje publikacji w tym piśmie. Autorów referatów na temat humoru będziemy zachęcać do anglojęzycznych publikacji w innym naszym czasopiśmie European Journal of Humour Research. Jednym z warunków przyjęcia artykułów do druku będzie tematyczna zbieżność artykułów z głównym wątkiem konferencji oraz zastosowanie się do edytorskich wytycznych podanych na naszej stronie internetowej (www.tertium.edu.pl).

W ramach konferencji odbędzie się doroczne statutowe Zebranie Ogólne członków Towarzystwa. Zapraszamy członków Tertium do licznego udziału. Przewidujemy także wystawę książek Wydawnictwa Tertium i ekspozycję najnowszych publikacji innych wydawnictw. W ramach wystawy zapraszamy również do upowszechnienia własnych i polecanych przez Państwa pozycji.Zarząd Krakowskiego Towarzystwa „Tertium"

Dr Władysław Chłopicki - Przewodniczący
Dr hab. Dorota Brzozowska, prof. UO
Dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst
Dr hab. Joanna Dybiec-Gajer
Dr hab. Maria Piotrowska, prof. UJ
Dr hab. Grażyna Sawicka, prof. UKW

 

Język trzeciego tysiąclecia X

Zapraszamy serdecznie na dziesiątą jubileuszowa konferencją Tertium! Prosimy przesyłać abstrakty do 15 listopada 2017 r.


Niższe opłaty dla członków "Tertium"

Jeśli są Państwo członkami "Tertium" prosimy o zalogowanie się na swoje konto przed wypełnienim zgłoszenia. Opłata konferencyjna dla członków "Tertium" jest niższa o 190 zł

Informacje o uczestniku konferencjiAdres służbowy


Adres korespondencyjny


Referat / komunikat / plakat


Opłata konferencyjna