O nas
Krakowskie...
Rada Naukowa

Rada Naukowa

Rada Naukowa Krakowskiego Towarzystwa Tertium składa się obecnie z  następujących członków:


Dr hab. Jolanta Antas
Dr hab. Lucyna Aleksandrowicz-Pędich

Dr hab. Zofia Berdychowska

Dr hab. Leszek Berezowski
Prof. dr hab. Maria Borejszo
Prof. dr hab. Urszula Dąmbska-Prokop
Prof. dr hab. Antoni Dębski
Prof. dr hab. Antonina Gryboś
Prof. dr hab. Grażyna Habrajska
Prof. dr hab. Aleksander Kiklewicz
Dr hab. Ewa Komorowska
Prof. dr hab. Jadwiga Kowalikowa

Prof. dr hab.Janina Labocha

Dr hab. Elżbieta Laskowska
Prof. dr hab. Krzysztof Lipiński
Prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz
Prof. dr hab. Elżbieta Mańczak-Wohlfeld
Prof. dr hab. Kazimierz Ożóg
Prof. dr hab. Bożena Rejakowa
Dr hab. Elżbieta Skibińska
Prof. dr hab. Marcela Świątkowska
Prof. dr hab. Elżbieta Tabakowska
Prof. dr hab. Zofia Tarajło-Lipowska
Prof. dr hab. Halina Waszkielewicz
Prof. dr hab. Weronika Wilczyńska
Dr hab. Maria Wojtak
Prof. dr hab. Jerzy Żmudzki