O nas
Tertium -...
Odpis a darowizna

Odpis a darowizna

ODPIS A DAROWIZNA

 

Odpis 1% nie znosi możliwości odliczenia od dochodu darowizny. Podatnik będący osobą fizyczną może zarówno odliczyć przekazaną darowiznę, jak i przekazać 1%.

 

DAROWIZNA

 

  • Podmiot uprawniony do przekazania darowizny: osoba fizyczna lub prawna
  • Podmioty uprawnione do otrzymania darowizny to m.in. organizacje pozarządowe (takie jak Tertium)
  • Dokonana darowizna podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania

 

Limity:

 

  • W przypadku darowizn dokonywanych przez osoby fizyczne - odliczenie w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu
  • W przypadku darowizn dokonywanych przez osoby prawne - łącznie do wysokości 10% dochodu

 

Termin dokonania darowizny: rok podatkowy

 

ODPIS 1%


  • Podmiot uprawniony do przekazania 1%: osoba fizyczna (podatnik PIT)
  • Podmioty uprawnione do otrzymania 1% to organizacje pożytku publicznego (takie jak Tertium)
  • Podatek dochodowy wynikający z zeznania podatkowego zmniejsza się o 1%

 

Limity:

 

  • Zmniejszenie nie może przekraczać kwoty dokonanej wpłaty, jednak nie więcej niż 1% podatku należnego

 

Termin dokonania wpłaty 1% - 30 kwietnia (za poprzedni rok podatkowy)