Publikacje
Seria "Język a...
Język a...

JĘZYK A KOMUNIKACJA 20: Nowe perspektywy dydaktyki języków obcych

JĘZYK A KOMUNIKACJA 20: Nowe perspektywy dydaktyki języków obcych
Publikacja obecnie niedostępna.
Redakcja: Maria Jodłowiec
ISBN: 978-83-925728-5-5
Nazwa i numer serii: Język a komunikacja 20
Oprawa: miękka, kolorowa
Stron: 240
Wydawnictwo: Tertium
Miejsce i rok wyd.: Kraków, 2008
Nr wydania: I

Zbiór artykułów dotyczących rozmaitych aspektów nauczania języków obcych, szczególnie ważnych w erze post-metodycznej. Szeroka gama zagadnień poruszanych przez Autorów artykułów obejmuje teoretyczne podstawy kształcenia sprawności językowych, praktyczne wskazówki dydaktyczne, nowoczesne techniki nauczania oraz wybrane zagadnienia odnoszące się do nauczania języka specjalistycznego i kształcenia filologicznego przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

 

Spis treści tomu:


I. KSZTAŁCENIE SPRAWNOŚCI JĘZYKOWYCH - TEORIA I/A PRAKTYKA

Marzena Blachowska-Szmigiel
Schematy umysłowe a rozwijanie twórczych wypowiedzi opisowo-narracyjnych na zajęciach z języka obcego
Andrzej S. Feret
Legastenia (dysleksja) jako jeden z elementów codzienności szkolnej
Urszula Paprocka-Piotrowska
Czy nauczanie języka w środowisku zinstytucjonalizowanym może wykształcić rzeczywistą kompetencję komunikacyjną?
Anna Pięcińska
Nauczanie obcokrajowców norm polskiej grzeczności językowej
Halina Podgórni
Zadania typu C-test
Krzysztof Polok
Poziomy motywacyjne i de-motywacyjne w glottodydaktyce
Beata Rusek
Lęk jako element hamujący wypowiedzi ustne na zajęciach języka obcego
na poziomie zaawansowanym
Agnieszka Rypel
Rola wzorców komunikacyjnych w kształceniu wypowiedzi pisemnych
Jolanta Zając
Glottodydaktyka w obszarach pragmatyki

 

II. ROZWIJANIE KOMPETENCJI LEKSYKALNEJ W JĘZYKU OBCYM

Katarzyna Kwaśniewicz
Zapożyczenia leksykalne w aspekcie pedagogicznym
Justyna Leśniewska
Dlaczego kolokacje?
Anna Seretny
Kompetencja leksykalna uczących się języka polskiego jako obcego/drugiego - projekt badań

 

III. KOGNITYWIZM A NAUCZANIE JĘZYKÓW

Janusz Badio
Intencjonalność, język i glottodydaktyka
Agnieszka Kaleta
Kognitywna teoria metafory w nauczaniu języków obcych
Katarzyna Kwapisz-Osadnik
Gramatyka wizualna w nauczaniu języków obcych
(na przykładzie francuskiego trybu warunkowego conditionnel)
Magdalena Zofia Majcher
O rodzajniku niemieckim inaczej


IV. NOWE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU I UCZENIU SIĘ JĘZYKA

Aleksandra Łyp-Bielecka
Information literacy na lekcji języka obcego
Zbigniew Jarczak, Agnieszka Urniaż
Wykorzystanie komputerów w nauczaniu języków obcych okiem praktyka
Danko Šipka, Jakub Zgoliński
Komputerowo wspomagany autentyzm w nauczaniu języków słowiańskich
Jakub Zgoliński
Zastosowanie technologii informatycznych w ramach projektu Learner-Centered Task-Based Language Instruction

 

V. DYDAKTYKA JĘZYKA SPECJALISTYCZNEGO

Beata Hadasz
Terminologia a rozwijanie sprawności rozumienia tekstów specjalistycznych
Dorota Karwacka-Campo
Trudności w nauczaniu specjalistycznego języka włoskiego

 

VI. WYBRANE ZAGADNIENIA KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH

Anna Gonerko-Frej
Nowe role języka angielskiego a potrzeba zmian w kształceniu filologicznym
Maria Jodłowiec, Anna Niżegorodcew
Rola nauczyciela akademickiego jako promotora prac magisterskich i licencjackich z metodyki nauczania języka angielskiego jako obcego - dialog krytyczny