Publikacje
Seria "Język a...
Język a...

JĘZYK A KOMUNIKACJA 25: Słowo w dialogu międzykulturowym

JĘZYK A KOMUNIKACJA 25: Słowo w dialogu międzykulturowym
cena regularna:
45.00 PLN
dla członków:
40.50 PLN
do koszyka
ISBN: 978-83-61678-12-0
Nazwa i numer serii: Język a komunikacja 25
Oprawa: miękka
Stron: 404
Wydawnictwo: Tertium
Miejsce i rok wyd.: Kraków 2010
Nr wydania: I

Tom monograficzny zatytułowany Słowo w dialogu międzykulturowym stanowi cenny przegląd koncepcji teoretycznych i badań empirycznych w dziedzinie szeroko pojętej komunikacji
międzykulturowej, jak też ich zastosowań w nauczaniu języka polskiego i języków obcych. Repertuar tematyczny tomu jest bardzo szeroki: omawiane są wszystkie poziomy języka;
artykuły mają charakter teoretyczny, są studiami przypadku lub przedstawiają wyniki badań korpusowych; wśród podejść teoretycznych popularne jest językoznawstwo kognitywne
i pragmatyka językoznawcza, obok badań socjolingwistycznych, analiz semantyczno-składniowych, leksykograficznych czy gatunkowo-tekstologicznych, podejść zorientowanych

przekładoznawczo czy też typowo kulturoznawczych. Zakres omawianych języków, poza największymi językami europejskimi, obejmuje język czeski, duński, portugalski, szwedzki, ukraiński, jak też japoński, sanskryt i meksykańską odmianę języka hiszpańskiego. Godna uwagi jest też część dydaktyczna tomu, która obejmuje dziewięć artykułów - od analizy podręczników po omówienia różnych form kształtowania kompetencji komunikacyjnej, pragmatycznej czy socjokulturowej.

 

Spis treści:

 

Słowo wstępne

 

I. Komunikacja międzykulturowa

 

Anna Lubecka - Komunikacja interkulturowa jako dialogiczne spotkanie z obcym

 

Paweł Bąk - Granice retoryki. O kulturze w języku i kulturze języka na przykładzie mediów

 

Antonina Gryboś - DOM (przestrzeń) w relacjach swój||obcy u Słowian i ich sąsiada zachodniego

 

Marcin Pędich - Siedem wymiarów biblioteki. Architektura i organizacja pracy biblioteki w kontekście wymiarów kultury zaproponowanych przez F. Trompenaarsa i C. Hampden-Turnera.

 

Halina Grzmil-Tylutki - Rola gatunku w komunikacji międzykulturowej. Dziennikarski fait divers

 

Karolina Jańska - Wielojęzyczność a rzeczywista rola języków w ramach Instytucji Unii Europejskiej

 

Marcin Walczyński - Pidżynizacja jako specyficzny typ akulturacji - rozważania teoretyczne

 

Elżbieta Gajewska - Jak być grzecznym za granicą? Etykieta językowa w przewodnikach turystycznych.

 

Iwona Kasperska - Meksykańskie formułki grzecznościowe jako odbicie stosunków społecznych z okresu Kolonii

 

Grażyna Mańkowska - Fonetyczne aspekty stereotypu płci (na materiale języka rosyjskiego)

 

Hubert Kowalewski - Dwie pustki - język a błędne interpretacje buddyjskiej PUSTKI

 

Iryna Prykarpatska - Kulturowe zróżnicowanie realizacji skargi jako aktu mowy w języku ukraińskim i amerykańskiej odmianie języka angielskiego

 

Arkadiusz Jabłoński - Wina a niefortunność - o przeprosinach po polsku i japońsku

 

Alicja Pstyga - O polsko-rosyjskiej komunikacji międzykulturowej (na materiale publicystyki polskiej)

 

Józef Jarosz - Polonika w duńskich słownikach monolingwalnych jako przykład transferu kultury

 

Irena Bogocz - Interferencja i kreatywność językowa jako wynik deficytu językowego
dwujęzycznych użytkowników polszczyzny po czeskiej stronie granicy państwowej


II. Analizy kontrastywne znaczeń i struktur językowych

 

Monika Kostro, Krystyna Wróblewska-Pawlak - Panie Donaldzie, Monsieur Sarkozy... Formy adresatywne w polskim i francuskim dyskursie politycznym a wizerunek polityka

 

Ewa Pilecka - Umrzeć z nudów czy zanudzić się na śmierć, czyli o pewnym typie konstrukcji intensyfikujących w języku polskim i ich francuskich odpowiednikach

 

Małgorzata Izert - Koncert mega odlot, gablota full wypas czy impreza totalna kaszana, czyli o jednym z młodzieżowych sposobów wyrażania opinii i uczuć w języku polskim i francuskim

 

Grażyna Pietrzak-Porwisz - Gorące głowy, zimne dranie, ciepłe kluchy. Metaforyka ciepła i chłodu w języku polskim i szwedzkim

 

Aleksandra Walkiewicz - Uwagi o pojęciu trybu gramatycznego w języku francuskim (na przykładzie bezokolicznika i imiesłowów)

 

Agnieszka Gaweł - Cechy szyku zdań pytających - analiza porównawcza pytań o uzupełnienie w języku polskim i niemieckim

 

Agnieszka Vogelgesang-Doncer - Wielo- a jednak jednoznaczne? O kondensacji składniowej na przykładzie wybranych niemieckich derywatów przymiotnikowych i ich polskich odpowiedników

 

Jacek Barański - Parafrazy strony biernej w tłumaczeniu bilingwalnym na przykładzie języków niemieckiego i polskiego

 

Andrzej Feret - Kilka (krytycznych) uwag o ujęciu imiesłowu w Niemiecko-polskiej gramatyce kontrastywnej pod redakcją Ulricha Engela


III. Komunikacja międzykulturowa w nauczaniu

 

Dorota Brzozowska - Humor w podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego

 

Agnieszka Dzięcioł - Materiały projektu CEReS jako narzędzie kształtowania kompetencji interkulturowej na lektoratach języka obcego

 

Maria Jodłowiec, Małgorzata Urban - Kompetencja pragmatyczna a poziom zaawansowania w języku angielskim wśród Polaków uczących się języka angielskiego jako obcego

 

Danuta Kucała - Rola tłumaczenia w nauczaniu gramatyki kontrastywnej (na przykładzie języków: hiszpańskiego i portugalskiego)

 

Monika Kusiak - Rola tekstu w kształtowaniu świadomości (meta)językowej przyszłych neofilologów

 

Katarzyna Kwapisz-Osadnik - Czas w języku: propozycja nauczania czasów gramatycznych na przykładzie francuskiego czasu teraźniejszego

 

Krystyna Mihułka - Edukacja międzykulturowa - założenia, cele, zadania

 

Adriana Prizel-Kania - Kształcenie kompetencji socjokulturowej na lekcjach języka polskiego jako obcego. Analiza zawartości wybranych podręczników

 

Katarzyna Stankiewicz, Anna Żurek - Treści (inter)kulturowe w programach do nauczania języka polskiego jako obcego


Abstracts

 

Noty o Autorach