Publikacje
Seria "Język a...
Język a...

JĘZYK A KOMUNIKACJA 9: Kognitywizm i komunikatywizm: dwa bieguny współczesnego językoznawstwa. Dyskusja okrągłego stołu.

JĘZYK A KOMUNIKACJA 9: Kognitywizm i komunikatywizm: dwa bieguny współczesnego językoznawstwa. Dyskusja okrągłego stołu.
cena regularna:
20.00 PLN
dla członków:
18.00 PLN
do koszyka
ISBN: 83-922234-1-1
Nazwa i numer serii: Język a komunikacja 9
Oprawa: miękka, kolorowa
Stron: 123
Wydawnictwo: Tertium
Miejsce i rok wyd.: Kraków 2006
Nr wydania: I

Spis treści tomu:

 

Słowo wstępne
Od redakcji

1. Aleksander Kiklewicz, Komunikatywizm i kognitywizm - dwa bieguny współczesnego
językoznawstwa funkcjonalnego (dwa małe „nie" czy jedno wielkie „TAK"?)

2. Jolanta Antas, Małgorzata Majewska, W poszukiwaniu jednostki mowy. Metodologiczne
refleksje w obliczu nowego rozumienia języka

3. Aleksy Awdiejew, Reprezentacja świata w ujęciu komunikatywistycznym

4. Jolanta Maćkiewicz, Metafora jako narzędzie rozumienia i porozumienia

5. Grażyna Habrajska, Nieizomorficzność a synonimia

6. Barbara Bacz, Lingwistyka pozycyjna Gustawa Guillaume'a - wczesny wariant
kognitywizmu

Dyskusja okrągłego stołu