JĘZYK A KOMUNIKACJA 8.1: Tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny

Editor: Grzegorz Szpila

10,00

Language in Communication series

In today's Europe, united though shaken by conflicts, communication across political, cultural, geographical and linguistic divides becomes perhaps the most important need. The Tertium Publishing House has been addressing this challenge since its establishing. Our publishing series "Language and communication" (appearing since the year 2000) initiated a discussion forum on linguistic communication beyond the divisions into philologies, in a wide environment, initially nationwide, but now also internationally. We publish thought-provoking articles and interesting research on language and linguistic communication with a solid scientific background, but also in an accessible form, so that any intelligent reader could follow them easily and not without pleasure. The series includes books by individual authors as well as monographic collections of articles.

Język trzeciego tysiąclecia III Tom 1.

Soft cover

Publisher: Tertium

Place and year of publication: Kraków 2005

ISBN:83-922234-03

List of contents

Słowo wstępne
Od redakcji

Zagadnienia ogólne

 

1. Elżbieta Dąbrowska, Style poetyckie przełomu wieków (XX/XXI wiek)
2. Izabela Gatkowska, Kilka uwag o świadomości językowej językowe
3. Izabela Kraśnicka-Wilk, Łapać w lot, czyli kilka słów o tym, jak konceptualizujemy abstrakcję
4. Katarzyna Kwapisz-Osadnik, Obrazowanie zjawisk gramatycznych. Projekt gramatyki wizualnej
5. Michał Łabaszczuk, Funkcjonalny aspekt nominacji w kontekście XX-wiecznego sporu pomiędzy scjentyzmem a postmodernizmem
6. Anna Obrębska, Reprezentacja kognitywna a sztuczna inteligencja
7. Grzegorz Szpila, O potocznym definiowaniu przysłowia
8. Artur Tworek, Jak oceniać mechanizmy redundancji w języku?

 

Odmiany i rejestry języka

Odmiany polszczyzny, typy tekstów, rodzaje komunikacji

1. Anna Chudzik, Uliczny dialog napisów
2. Elżbieta Gajewska, Od życiorysu do euroCV
3. Alicja Gałczyńska, Mówienie o dzieciach przez osoby dorosłe
4. Maria Kabata, Językowe wyznaczniki sakralności w poezji pisanej przez księży
5. Ewa Kaptur, Budowa internetowych ogłoszeń towarzysko–matrymonialnych
6. Michaela Lašťovičková, Język protokołów zeznań pana opata Bohuslava Stanislava Jarolímka, OPraem
7. Danuta Olszewska, Między rutyną a kreatywnością. Czyli o sposobach realizacji metatekstowych aktów mowy we współczesnych tekstach naukowych
8. Michał Rowiński, Wpływ formuł metatekstowych na komunikatywność ceremonii mszy
9. Grażyna Sawicka, Udział konwencji w kształtowaniu się odmian języka
10. Kazimierz Sikora, Kategoria mikroregionalizmów
11. Antonina Szybowska, Kamilla Termińska, Blog – zapiski z sieci. Narodziny gatunku

 

Zagadnienia leksykalne

 

1. Barbara Batko, Funkcjonowanie wyrazów typu: Europa, Europejczyk, europejski w tekstach zwolenników i przeciwników Unii Europejskiej
2. Maria Borejszo, O nazwach kobiet w polszczyźnie i ich roli w rekonstruowaniu obrazu świata
3. Michał Garcarz, „Świat według Kiepskich” – wylęgarnia neologizmów
4. Magdalena Majdak, Stratyfikacja polszczyzny a współczesne słowniki języka polskiego
5. Małgorzata Warchoł-Schlottman, Neutralizacja i nobilitacja wyrazów potocznych w języku publicznym po przełomie
6. Urszula Wieczorek, Szkic do aksjologicznego portretu ciała we współczesnej polszczyźnie
7. Katarzyna Wojan, Homonimia międzyjęzykowa – analiza dorobku językoznawstwa europejskiego
8. Piotr Zbróg, Co dalej z [włanczać]?

 

Język polityki

 

1. Agnieszka Krzanowska, O nieparlamentarnym w parlamencie, czyli kilka uwag o języku polskiego sejmu
2. Elżbieta Laskowska, Typy wartości w dyskursie parlamentarnym
3. Ewa Migaczewska, Dyskurs polityczny w mediach konfesyjnych jako forma komunikacji perswazyjnej
4. Kazimierz Ożóg, O dyskursie populistycznym w języku polityki III Rzeczpospolitej

 

Język prasy, telewizji i reklamy

 

1. Elżbieta Biardzka, Słowa w reklamie. O dyskursywnych gąbkach
2. Bartłomiej Maliszewski, W związku z Unią – o sposobach ukazywania i wartościowania integracji Polski z Unią Europejską
3. Bogusław Nowowiejski, Język w prasie – prasa o języku
4. Tomasz Piekot, Przytaczanie cudzych wypowiedzi jako strategia dyskursu wiadomości prasowych
5. Alicja Pstyga, Michał Pstyga, Intertekstualność i wartościowanie w przekazie reklamowym
6. Grzegorz Ptaszek, Reakcje unikowe w rozmowie telewizyjnej typu talk show – na przykładzie programu „Rozmowy w toku” w Telewizji TVN
7. Bożena Rejakowa, Wizerunek mężczyzny w tekstach o modzie
8. Jerzy Świątek, Wyrażenia deiktyczne jako forma perswazji w reklamie
9. Kinga Tutak, Nacechowanie epistemiczne telewizyjnego komentarza dziennikarskiego
10. Maria Wojtak, Socjolekt w reportażu prasowym – wybrane zagadnienia
11. Urszula Zaliwska-Okrutna, Tony Blair i Tońcio Blair. O wykładnikach procesów globalizacji i identyfikacji w prasie polskiej

 

Etykieta językowa

 

1. Małgorzata Gaszyńska-Magiera, Rozmowa kwalifikacyjna w świetle polskiej etykiety językowej
2. Jadwiga Kowalikowa, Język bez etykiety
3. Krzysztof Ozga, Grzeczni inaczej
4. Agnieszka J. Urniaż, Internet a grzeczność językowa w językach czeskim, polskim, słowackim i angielskim

 

Cookies

Użytkowanie serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z polityką prywatności.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. 

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.