Language in Communication series

In today's Europe, united though shaken by conflicts, communication across political, cultural, geographical and linguistic divides becomes perhaps the most important need. The Tertium Publishing House has been addressing this challenge since its establishing. Our publishing series "Language and communication" (appearing since the year 2000) initiated a discussion forum on linguistic communication beyond the divisions into philologies, in a wide environment, initially nationwide, but now also internationally. We publish thought-provoking articles and interesting research on language and linguistic communication with a solid scientific background, but also in an accessible form, so that any intelligent reader could follow them easily and not without pleasure. The series includes books by individual authors as well as monographic collections of articles.

Monografia zawiera artykuły traktujące o stanie obecnym i tendencjach rozwojowych języka polskiego w XXI wieku. Prace Autorów poruszają zarówno aspekty teoretyczne i ogólnojęzykowe, jak i poszczególne aspekty opisu języka polskiego na początku nowego milenium. W zbiorze znajdują sie artykuły na temat odmian i rejestrów języka polskiego, gramatyki i słownictwa, poprawności językowej, języka telewizji, prasy i reklamy oraz języka polskiej sceny politycznej.

Soft cover

Place and year of publication: Kraków 2007

ISBN:978-83-925728-4-8

List of contents

Słowo wstępne

 

Część I Zagadnienia ogólne

Elżbieta Chrzanowska-Kluczewska
Konsiliencja, czyli o porozumieniu między naukami w trzecim tysiącleciu
Izabela Gatkowska
Nazywanie emocji u młodych dorosłych użytkowników języka
Agnieszka Gaweł
Ikoniczność w gramatyce generatywnej
Maria Lewandowska
Minimalizm a polska terminologia językoznawcza
Aleksandra Mochocka
Struktura językowa narracyjnych gier fabularnych
Tomasz Piekot
Językowa i wizualna reprezentacja stereotypu (rekonesans badawczy)
Urszula Wieczorek
Porażka komunikacyjna i jej pragmatyczne uwarunkowania

 

Część II Odmiany i rejestry języka

Odmiany polszczyzny, typy tekstów, rodzaje komunikacji

 

Mirosława Ampel-Rudolf
Rozmowa studentów – komunikat ekspresji i rytuału
Michał Choiński
O socjolekcie „komórkowców” (na przykładzie wariantów wyrażenia puścić komuś sygnał)
Agnieszka Libura
Paralele zmian kolokacji w stylu publicystycznym i struktury potocznego obrazu świata
Jadwiga Lizak
Wpływ reklamy na językowe zachowania dzieci i młodzieży
Ewa Karolina Nowik
Analiza dyskursu CB radio: profesjolekt kierowców TIR-ów. Studium pilotażowe
Patrycja Pałka
O kilku strategiach dyskursywnych w rozmowie handlowej
Krzysztof Polok
Funkcje języka W w języku sportu – próba analizy
Małgorzata Sokół
Interakcyjność elektronicznych gatunków mowy: przykład internetowego dyskursu naukowego
Anna Starzec
Charakterystyka genologiczna i stylistyczna ulotki medycznej
Karolina Stefaniak
Gatunkowa odrębność konsultacji lekarskiej w świetle wybranych nurtów genologii lingwistycznej
Anna Tereszkiewicz
Analiza stylów konwersacyjnych kobiet i mężczyzn na internetowych listach dyskusyjnych
Agnieszka Urniaż
Język „komputerowców”

 

Zagadnienia leksykalne

 

Elżbieta Mańczak-Wohlfeld
Nieścisłości w polskich słownikach wyrazów obcych
Ewa Oronowicz-Kida
Nowe wyrazy w języku najstarszych mieszkańców wsi południowo-wschodniej Rzeszowszczyzny
Agnieszka Szarkowska
Formy apelatywne we współczesnym języku polskim
Małgorzata Warchoł-Schlottmann
Aktualne problemy z feminizacją nazewnictwa w języku polskim

 

Język prasy, telewizji i reklamy

 

Sebastian D. Kotuła
Wartościowanie książki w programie telewizyjnym _Książki z górnej półki_
Marcin Poprawa
Informacja i komentarz – dwa sposoby konceptualizowania wydarzeń w wiadomościach telewizyjnych
Bożena Rejakowa
O reklamie czasopism w czasopismach
Grażyna Sawicka
Dynamika reklamy jako stylu komunikacyjnego
Jerzy Świątek
Obraz jako element struktury argumentacyjnej – kilka uwag na temat funkcji warstwy wizualnej przekazów reklamowych
Emilia Wąsikiewicz-Firlej
Informacja czy argumentacja? Wpływ kultury na styl reklamy
Ewa Wolańska
Współdziałanie słowa i obrazu w prasie tabloidowej. Ujęcie semiotyczne
Piotr Zbróg
Najczęstsze przykłady naruszania normy językowej w prasie

 

Język polityki

 

Barbara Batko-Tokarz
Poselska gra na słowa – analiza perswazji w dyskursie sejmowym
Artur Curyło
Kreowanie wizerunku przeciwnika politycznego w rozmowie publicznej
Anna Ginter
Kampania wyborcza to wojna: o metaforach w tekstach prasowych w czasie kampanii wyborczej 2005
Anna Maćkowiak
Językowa charakterystyka politycznych wypowiedzi Jana Marii Rokity

 

Abstracts
Noty o Autorach

Cookies

Użytkowanie serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z polityką prywatności.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. 

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.