Seria Język a komunikacja

W dzisiejszej Europie, zjednoczonej choć wstrząsanej konfliktami, porozumiewanie się ponad podziałami politycznymi, kulturowymi, geograficznymi i językowymi staje się potrzebą bodaj czy nie najważniejszą. Wydawnictwo Tertium od lat wychodzi naprzeciw temu wyzwaniu. Nasza seria wydawnicza „Język i komunikacja”, wydawana od roku 2000, zainicjowała forum dyskusyjne na temat komunikacji językowej ponad podziałami na filologie, w szerokim środowisku, początkowo ogólnopolskim, ale obecnie i międzynarodowym. Publikujemy rzetelne przemyślenia i ciekawe badania na temat języka i komunikacji językowej z solidnym naukowym zapleczem, ale i o przystępnej formie, tak aby przysłowiowy przeciętny inteligent mógł bez trudu i nie bez przyjemności z nimi się zapoznać. Seria obejmuje ksiązki autorskie, jak i monografie wieloautorskie.

Monografia zawiera artykuły traktujące o stanie obecnym i tendencjach rozwojowych języka polskiego w XXI wieku. Prace Autorów poruszają zarówno aspekty teoretyczne i ogólnojęzykowe, jak i poszczególne aspekty opisu języka polskiego na początku nowego milenium. W zbiorze znajdują sie artykuły na temat odmian i rejestrów języka polskiego, gramatyki i słownictwa, poprawności językowej, języka telewizji, prasy i reklamy oraz języka polskiej sceny politycznej.

Oprawa: miękka

Miejsce i rok wyd.: Kraków 2007

ISBN:978-83-925728-4-8

Spis treści tomu:

Słowo wstępne

 

Część I Zagadnienia ogólne

Elżbieta Chrzanowska-Kluczewska
Konsiliencja, czyli o porozumieniu między naukami w trzecim tysiącleciu
Izabela Gatkowska
Nazywanie emocji u młodych dorosłych użytkowników języka
Agnieszka Gaweł
Ikoniczność w gramatyce generatywnej
Maria Lewandowska
Minimalizm a polska terminologia językoznawcza
Aleksandra Mochocka
Struktura językowa narracyjnych gier fabularnych
Tomasz Piekot
Językowa i wizualna reprezentacja stereotypu (rekonesans badawczy)
Urszula Wieczorek
Porażka komunikacyjna i jej pragmatyczne uwarunkowania

 

Część II Odmiany i rejestry języka

Odmiany polszczyzny, typy tekstów, rodzaje komunikacji

 

Mirosława Ampel-Rudolf
Rozmowa studentów – komunikat ekspresji i rytuału
Michał Choiński
O socjolekcie „komórkowców” (na przykładzie wariantów wyrażenia puścić komuś sygnał)
Agnieszka Libura
Paralele zmian kolokacji w stylu publicystycznym i struktury potocznego obrazu świata
Jadwiga Lizak
Wpływ reklamy na językowe zachowania dzieci i młodzieży
Ewa Karolina Nowik
Analiza dyskursu CB radio: profesjolekt kierowców TIR-ów. Studium pilotażowe
Patrycja Pałka
O kilku strategiach dyskursywnych w rozmowie handlowej
Krzysztof Polok
Funkcje języka W w języku sportu – próba analizy
Małgorzata Sokół
Interakcyjność elektronicznych gatunków mowy: przykład internetowego dyskursu naukowego
Anna Starzec
Charakterystyka genologiczna i stylistyczna ulotki medycznej
Karolina Stefaniak
Gatunkowa odrębność konsultacji lekarskiej w świetle wybranych nurtów genologii lingwistycznej
Anna Tereszkiewicz
Analiza stylów konwersacyjnych kobiet i mężczyzn na internetowych listach dyskusyjnych
Agnieszka Urniaż
Język „komputerowców”

 

Zagadnienia leksykalne

 

Elżbieta Mańczak-Wohlfeld
Nieścisłości w polskich słownikach wyrazów obcych
Ewa Oronowicz-Kida
Nowe wyrazy w języku najstarszych mieszkańców wsi południowo-wschodniej Rzeszowszczyzny
Agnieszka Szarkowska
Formy apelatywne we współczesnym języku polskim
Małgorzata Warchoł-Schlottmann
Aktualne problemy z feminizacją nazewnictwa w języku polskim

 

Język prasy, telewizji i reklamy

 

Sebastian D. Kotuła
Wartościowanie książki w programie telewizyjnym _Książki z górnej półki_
Marcin Poprawa
Informacja i komentarz – dwa sposoby konceptualizowania wydarzeń w wiadomościach telewizyjnych
Bożena Rejakowa
O reklamie czasopism w czasopismach
Grażyna Sawicka
Dynamika reklamy jako stylu komunikacyjnego
Jerzy Świątek
Obraz jako element struktury argumentacyjnej – kilka uwag na temat funkcji warstwy wizualnej przekazów reklamowych
Emilia Wąsikiewicz-Firlej
Informacja czy argumentacja? Wpływ kultury na styl reklamy
Ewa Wolańska
Współdziałanie słowa i obrazu w prasie tabloidowej. Ujęcie semiotyczne
Piotr Zbróg
Najczęstsze przykłady naruszania normy językowej w prasie

 

Język polityki

 

Barbara Batko-Tokarz
Poselska gra na słowa – analiza perswazji w dyskursie sejmowym
Artur Curyło
Kreowanie wizerunku przeciwnika politycznego w rozmowie publicznej
Anna Ginter
Kampania wyborcza to wojna: o metaforach w tekstach prasowych w czasie kampanii wyborczej 2005
Anna Maćkowiak
Językowa charakterystyka politycznych wypowiedzi Jana Marii Rokity

 

Abstracts
Noty o Autorach

Cookies

Użytkowanie serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z polityką prywatności.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. 

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.