Język a komunikacja 25: Słowo w dialogu międzykulturowym

Editor:  Władysław Chłopicki, Maria Jodłowiec,

45,00

Language in Communication series

In today's Europe, united though shaken by conflicts, communication across political, cultural, geographical and linguistic divides becomes perhaps the most important need. The Tertium Publishing House has been addressing this challenge since its establishing. Our publishing series "Language and communication" (appearing since the year 2000) initiated a discussion forum on linguistic communication beyond the divisions into philologies, in a wide environment, initially nationwide, but now also internationally. We publish thought-provoking articles and interesting research on language and linguistic communication with a solid scientific background, but also in an accessible form, so that any intelligent reader could follow them easily and not without pleasure. The series includes books by individual authors as well as monographic collections of articles.

Tom monograficzny zatytułowany Słowo w dialogu międzykulturowym stanowi cenny przegląd koncepcji teoretycznych i badań empirycznych w dziedzinie szeroko pojętej komunikacji
międzykulturowej, jak też ich zastosowań w nauczaniu języka polskiego i języków obcych. Repertuar tematyczny tomu jest bardzo szeroki: omawiane są wszystkie poziomy języka;
artykuły mają charakter teoretyczny, są studiami przypadku lub przedstawiają wyniki badań korpusowych; wśród podejść teoretycznych popularne jest językoznawstwo kognitywne
i pragmatyka językoznawcza, obok badań socjolingwistycznych, analiz semantyczno-składniowych, leksykograficznych czy gatunkowo-tekstologicznych, podejść zorientowanych

przekładoznawczo czy też typowo kulturoznawczych. Zakres omawianych języków, poza największymi językami europejskimi, obejmuje język czeski, duński, portugalski, szwedzki, ukraiński, jak też japoński, sanskryt i meksykańską odmianę języka hiszpańskiego. Godna uwagi jest też część dydaktyczna tomu, która obejmuje dziewięć artykułów – od analizy podręczników po omówienia różnych form kształtowania kompetencji komunikacyjnej, pragmatycznej czy socjokulturowej.

Soft cover

Publisher: Tertium

Place and year of publication: Kraków 2010

ISBN:978-83-61678-12-0

List of contents

 

Słowo wstępne

 

I. Komunikacja międzykulturowa

 

Anna Lubecka – Komunikacja interkulturowa jako dialogiczne spotkanie z obcym

 

Paweł Bąk – Granice retoryki. O kulturze w języku i kulturze języka na przykładzie mediów

 

Antonina Gryboś – DOM (przestrzeń) w relacjach swój||obcy u Słowian i ich sąsiada zachodniego

 

Marcin Pędich – Siedem wymiarów biblioteki. Architektura i organizacja pracy biblioteki w kontekście wymiarów kultury zaproponowanych przez F. Trompenaarsa i C. Hampden-Turnera.

 

Halina Grzmil-Tylutki – Rola gatunku w komunikacji międzykulturowej. Dziennikarski fait divers

 

Karolina Jańska – Wielojęzyczność a rzeczywista rola języków w ramach Instytucji Unii Europejskiej

 

Marcin Walczyński – Pidżynizacja jako specyficzny typ akulturacji – rozważania teoretyczne

 

Elżbieta Gajewska – Jak być grzecznym za granicą? Etykieta językowa w przewodnikach turystycznych.

 

Iwona Kasperska – Meksykańskie formułki grzecznościowe jako odbicie stosunków społecznych z okresu Kolonii

 

Grażyna Mańkowska – Fonetyczne aspekty stereotypu płci (na materiale języka rosyjskiego)

 

Hubert Kowalewski – Dwie pustki – język a błędne interpretacje buddyjskiej PUSTKI

 

Iryna Prykarpatska – Kulturowe zróżnicowanie realizacji skargi jako aktu mowy w języku ukraińskim i amerykańskiej odmianie języka angielskiego

 

Arkadiusz Jabłoński – Wina a niefortunność – o przeprosinach po polsku i japońsku

 

Alicja Pstyga – O polsko-rosyjskiej komunikacji międzykulturowej (na materiale publicystyki polskiej)

 

Józef Jarosz – Polonika w duńskich słownikach monolingwalnych jako przykład transferu kultury

 

Irena Bogocz – Interferencja i kreatywność językowa jako wynik deficytu językowego
dwujęzycznych użytkowników polszczyzny po czeskiej stronie granicy państwowej

II. Analizy kontrastywne znaczeń i struktur językowych

 

Monika Kostro, Krystyna Wróblewska-Pawlak – Panie Donaldzie, Monsieur Sarkozy… Formy adresatywne w polskim i francuskim dyskursie politycznym a wizerunek polityka

 

Ewa Pilecka – Umrzeć z nudów czy zanudzić się na śmierć, czyli o pewnym typie konstrukcji intensyfikujących w języku polskim i ich francuskich odpowiednikach

 

Małgorzata Izert – Koncert mega odlot, gablota full wypas czy impreza totalna kaszana, czyli o jednym z młodzieżowych sposobów wyrażania opinii i uczuć w języku polskim i francuskim

 

Grażyna Pietrzak-Porwisz – Gorące głowy, zimne dranie, ciepłe kluchy. Metaforyka ciepła i chłodu w języku polskim i szwedzkim

 

Aleksandra Walkiewicz – Uwagi o pojęciu trybu gramatycznego w języku francuskim (na przykładzie bezokolicznika i imiesłowów)

 

Agnieszka Gaweł – Cechy szyku zdań pytających – analiza porównawcza pytań o uzupełnienie w języku polskim i niemieckim

 

Agnieszka Vogelgesang-Doncer – Wielo- a jednak jednoznaczne? O kondensacji składniowej na przykładzie wybranych niemieckich derywatów przymiotnikowych i ich polskich odpowiedników

 

Jacek Barański – Parafrazy strony biernej w tłumaczeniu bilingwalnym na przykładzie języków niemieckiego i polskiego

 

Andrzej Feret – Kilka (krytycznych) uwag o ujęciu imiesłowu w Niemiecko-polskiej gramatyce kontrastywnej pod redakcją Ulricha Engela

III. Komunikacja międzykulturowa w nauczaniu

 

Dorota Brzozowska – Humor w podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego

 

Agnieszka Dzięcioł – Materiały projektu CEReS jako narzędzie kształtowania kompetencji interkulturowej na lektoratach języka obcego

 

Maria Jodłowiec, Małgorzata Urban – Kompetencja pragmatyczna a poziom zaawansowania w języku angielskim wśród Polaków uczących się języka angielskiego jako obcego

 

Danuta Kucała – Rola tłumaczenia w nauczaniu gramatyki kontrastywnej (na przykładzie języków: hiszpańskiego i portugalskiego)

 

Monika Kusiak – Rola tekstu w kształtowaniu świadomości (meta)językowej przyszłych neofilologów

 

Katarzyna Kwapisz-Osadnik – Czas w języku: propozycja nauczania czasów gramatycznych na przykładzie francuskiego czasu teraźniejszego

 

Krystyna Mihułka – Edukacja międzykulturowa – założenia, cele, zadania

 

Adriana Prizel-Kania – Kształcenie kompetencji socjokulturowej na lekcjach języka polskiego jako obcego. Analiza zawartości wybranych podręczników

 

Katarzyna Stankiewicz, Anna Żurek – Treści (inter)kulturowe w programach do nauczania języka polskiego jako obcego

Abstracts

 

Noty o Autorach

 

Cookies

Użytkowanie serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z polityką prywatności.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. 

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.