Seria Język a komunikacja

W dzisiejszej Europie, zjednoczonej choć wstrząsanej konfliktami, porozumiewanie się ponad podziałami politycznymi, kulturowymi, geograficznymi i językowymi staje się potrzebą bodaj czy nie najważniejszą. Wydawnictwo Tertium od lat wychodzi naprzeciw temu wyzwaniu. Nasza seria wydawnicza „Język i komunikacja”, wydawana od roku 2000, zainicjowała forum dyskusyjne na temat komunikacji językowej ponad podziałami na filologie, w szerokim środowisku, początkowo ogólnopolskim, ale obecnie i międzynarodowym. Publikujemy rzetelne przemyślenia i ciekawe badania na temat języka i komunikacji językowej z solidnym naukowym zapleczem, ale i o przystępnej formie, tak aby przysłowiowy przeciętny inteligent mógł bez trudu i nie bez przyjemności z nimi się zapoznać. Seria obejmuje ksiązki autorskie, jak i monografie wieloautorskie.

Tom monograficzny zatytułowany Słowo w dialogu międzykulturowym stanowi cenny przegląd koncepcji teoretycznych i badań empirycznych w dziedzinie szeroko pojętej komunikacji
międzykulturowej, jak też ich zastosowań w nauczaniu języka polskiego i języków obcych. Repertuar tematyczny tomu jest bardzo szeroki: omawiane są wszystkie poziomy języka;
artykuły mają charakter teoretyczny, są studiami przypadku lub przedstawiają wyniki badań korpusowych; wśród podejść teoretycznych popularne jest językoznawstwo kognitywne
i pragmatyka językoznawcza, obok badań socjolingwistycznych, analiz semantyczno-składniowych, leksykograficznych czy gatunkowo-tekstologicznych, podejść zorientowanych

przekładoznawczo czy też typowo kulturoznawczych. Zakres omawianych języków, poza największymi językami europejskimi, obejmuje język czeski, duński, portugalski, szwedzki, ukraiński, jak też japoński, sanskryt i meksykańską odmianę języka hiszpańskiego. Godna uwagi jest też część dydaktyczna tomu, która obejmuje dziewięć artykułów – od analizy podręczników po omówienia różnych form kształtowania kompetencji komunikacyjnej, pragmatycznej czy socjokulturowej.

Oprawa: miękka

Wydawnictwo: Tertium

Miejsce i rok wyd.: Kraków 2010

ISBN:978-83-61678-12-0

Spis treści:

 

Słowo wstępne

 

I. Komunikacja międzykulturowa

 

Anna Lubecka – Komunikacja interkulturowa jako dialogiczne spotkanie z obcym

 

Paweł Bąk – Granice retoryki. O kulturze w języku i kulturze języka na przykładzie mediów

 

Antonina Gryboś – DOM (przestrzeń) w relacjach swój||obcy u Słowian i ich sąsiada zachodniego

 

Marcin Pędich – Siedem wymiarów biblioteki. Architektura i organizacja pracy biblioteki w kontekście wymiarów kultury zaproponowanych przez F. Trompenaarsa i C. Hampden-Turnera.

 

Halina Grzmil-Tylutki – Rola gatunku w komunikacji międzykulturowej. Dziennikarski fait divers

 

Karolina Jańska – Wielojęzyczność a rzeczywista rola języków w ramach Instytucji Unii Europejskiej

 

Marcin Walczyński – Pidżynizacja jako specyficzny typ akulturacji – rozważania teoretyczne

 

Elżbieta Gajewska – Jak być grzecznym za granicą? Etykieta językowa w przewodnikach turystycznych.

 

Iwona Kasperska – Meksykańskie formułki grzecznościowe jako odbicie stosunków społecznych z okresu Kolonii

 

Grażyna Mańkowska – Fonetyczne aspekty stereotypu płci (na materiale języka rosyjskiego)

 

Hubert Kowalewski – Dwie pustki – język a błędne interpretacje buddyjskiej PUSTKI

 

Iryna Prykarpatska – Kulturowe zróżnicowanie realizacji skargi jako aktu mowy w języku ukraińskim i amerykańskiej odmianie języka angielskiego

 

Arkadiusz Jabłoński – Wina a niefortunność – o przeprosinach po polsku i japońsku

 

Alicja Pstyga – O polsko-rosyjskiej komunikacji międzykulturowej (na materiale publicystyki polskiej)

 

Józef Jarosz – Polonika w duńskich słownikach monolingwalnych jako przykład transferu kultury

 

Irena Bogocz – Interferencja i kreatywność językowa jako wynik deficytu językowego
dwujęzycznych użytkowników polszczyzny po czeskiej stronie granicy państwowej

II. Analizy kontrastywne znaczeń i struktur językowych

 

Monika Kostro, Krystyna Wróblewska-Pawlak – Panie Donaldzie, Monsieur Sarkozy… Formy adresatywne w polskim i francuskim dyskursie politycznym a wizerunek polityka

 

Ewa Pilecka – Umrzeć z nudów czy zanudzić się na śmierć, czyli o pewnym typie konstrukcji intensyfikujących w języku polskim i ich francuskich odpowiednikach

 

Małgorzata Izert – Koncert mega odlot, gablota full wypas czy impreza totalna kaszana, czyli o jednym z młodzieżowych sposobów wyrażania opinii i uczuć w języku polskim i francuskim

 

Grażyna Pietrzak-Porwisz – Gorące głowy, zimne dranie, ciepłe kluchy. Metaforyka ciepła i chłodu w języku polskim i szwedzkim

 

Aleksandra Walkiewicz – Uwagi o pojęciu trybu gramatycznego w języku francuskim (na przykładzie bezokolicznika i imiesłowów)

 

Agnieszka Gaweł – Cechy szyku zdań pytających – analiza porównawcza pytań o uzupełnienie w języku polskim i niemieckim

 

Agnieszka Vogelgesang-Doncer – Wielo- a jednak jednoznaczne? O kondensacji składniowej na przykładzie wybranych niemieckich derywatów przymiotnikowych i ich polskich odpowiedników

 

Jacek Barański – Parafrazy strony biernej w tłumaczeniu bilingwalnym na przykładzie języków niemieckiego i polskiego

 

Andrzej Feret – Kilka (krytycznych) uwag o ujęciu imiesłowu w Niemiecko-polskiej gramatyce kontrastywnej pod redakcją Ulricha Engela

III. Komunikacja międzykulturowa w nauczaniu

 

Dorota Brzozowska – Humor w podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego

 

Agnieszka Dzięcioł – Materiały projektu CEReS jako narzędzie kształtowania kompetencji interkulturowej na lektoratach języka obcego

 

Maria Jodłowiec, Małgorzata Urban – Kompetencja pragmatyczna a poziom zaawansowania w języku angielskim wśród Polaków uczących się języka angielskiego jako obcego

 

Danuta Kucała – Rola tłumaczenia w nauczaniu gramatyki kontrastywnej (na przykładzie języków: hiszpańskiego i portugalskiego)

 

Monika Kusiak – Rola tekstu w kształtowaniu świadomości (meta)językowej przyszłych neofilologów

 

Katarzyna Kwapisz-Osadnik – Czas w języku: propozycja nauczania czasów gramatycznych na przykładzie francuskiego czasu teraźniejszego

 

Krystyna Mihułka – Edukacja międzykulturowa – założenia, cele, zadania

 

Adriana Prizel-Kania – Kształcenie kompetencji socjokulturowej na lekcjach języka polskiego jako obcego. Analiza zawartości wybranych podręczników

 

Katarzyna Stankiewicz, Anna Żurek – Treści (inter)kulturowe w programach do nauczania języka polskiego jako obcego

Abstracts

 

Noty o Autorach

 

Cookies

Użytkowanie serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z polityką prywatności.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. 

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.