JĘZYK A KOMUNIKACJA 4.1: Nowe oblicza komunikacji we współczesnej polszczyźnie

Editor: Grzegorz Szpila

Language in Communication series

In today's Europe, united though shaken by conflicts, communication across political, cultural, geographical and linguistic divides becomes perhaps the most important need. The Tertium Publishing House has been addressing this challenge since its establishing. Our publishing series "Language and communication" (appearing since the year 2000) initiated a discussion forum on linguistic communication beyond the divisions into philologies, in a wide environment, initially nationwide, but now also internationally. We publish thought-provoking articles and interesting research on language and linguistic communication with a solid scientific background, but also in an accessible form, so that any intelligent reader could follow them easily and not without pleasure. The series includes books by individual authors as well as monographic collections of articles.

Język trzeciego tysiąclecia II Tom 1

Niniejsza publikacja, już czwarta z serii „Język a komunikacja”, stanowi zbiór referatów wygłoszonych podczas konferencji „Język trzeciego tysiąclecia II”, zorganizowanej w Krakowie w dniach 28 lutego – 2 marca 2002 roku przez Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium”. Druga konferencja kontynuowała temat pierwszej, czyli dotyczyła zjawisk językowych na początku XXI wieku.

 

Pierwszy tom pod tytułem Nowe oblicza komunikacji we współczesnej polszczyźnie zawiera referaty poświęcone ogólnej refleksji nad obecnym stanem polszczyzny i innych języków europejskich, jak również szczegółowym zagadnieniom, takim jak typy tekstów i rodzaje komunikacji, zagadnienia leksykalne, język prasy i reklamy, czy etykieta językowa. W drugim tomie, pod tytułem Polszczyzna a języki obce: przekład i dydaktyka, znalazły się teksty dotyczące problematyki przekładoznawczej, w szczególności pragmatyki przekładu, tłumaczenia ustnego i tłumaczenia pisemnego, a także metodyki nauczania języków obcych oraz zagadnień leksykologii porównawczej i kontastów językowych. Wszystkie artykuły obfitują w przykłady ilustrujące poruszane kwestie, co nie tylko ułatwia, ale także uprzyjemnia lekturę. Mamy nadzieję, że obydwa tomy będą dla zainteresowanego czytelnika istotnym uzupełnieniem wiedzy o języku we współczesnym świecie.

Hard cover

Publisher: Tertium

Place and year of publication: Kraków 2002

ISBN:83-914764-5-6

List of contents

 

Słowo wstępne
Od redakcji

 

I. Zagadnienia ogólne

 

Władysław Chłopicki, Humor w komunikacji językowej
Izabela Gatkowska, Perspektywy badania mowy u progu trzeciego tysiąclecia
Edward Klisiewicz, Miejsce i funkcja nazw własnych w systemie komunikacji językowej
Agnieszka Oskiera, Funkcjonowanie frazemów na poziomie interakcyjnym
Kazimierz Ożóg, Ostatnie zmiany w polszczyźnie na tle tendencji kulturowych Zachodu
Małgorzata Święcicka, Stereotyp ojca w utworach literackich dla młodzieży
Małgorzata Tora, Konceptualizacja momentu uderzenia samolotu w World Trade Center
Urszula Wieczorek, Dobra o złą mowa – biblijne spojrzenie na komunikację międzyludzką
Aneta Załazińska, W poszukiwaniu narzędzia badającego komunikację niewerbalną

 

II. Odmiany i rejestry języka

 

Typy tekstów i rodzaje komunikacji

Maria Borejszo, Językowy kształt nekrologów
Danuta Bula, Bernadeta Niesporek-Szamburska, Zachowania młodzieży – błędy w komunikacji czy celowa manifestacja?
Adam Chruszczewski, Piotr Chruszczewski, Modlitwa jako jednostka w dyskursie religijnym
Marta Dąbrowska, Cechy komunikacji elektronicznej
Grażyna Habrajska, Strategie konwersacyjne w internetowych grupach dyskusyjnych
Elżbieta Laskowska, Sytuacje komunikacyjne w dyskursach politycznych
Danuta Olszewska, Czy tekst naukowy „żyje” tylko swoją treścią?
Małgorzata Rzeszutko, Rytualny charakter interakcji w rozprawie sądowej
Elżbieta Skibińska, Ewolucja polskiego modelu oferty pracy po roku 1989
Elżbieta Zawadzka, Kulturowe uwarunkowania wybranych zachowań językowych i pozajęzykowych w biznesie.

 

Zagadnienia leksykalne

 

Grzegorz Dąbkowski, Język muzyków u progu III tysiąclecia
Stefan Kaufman, Jak powstaje polska terminologia logistyczna
Krzysztof Kosecki, Eurożargon jako język specjalny
Jadwiga Kowalikowa, Od męża do palanta, czyli o płci „mocnej” osłabianiu
Artur Tworek, Terminologia sportowa w Nowym słowniku poprawnej polszczyzny
Katarzyna Wojan, Geneza homonimii języka etnicznego
Lech Zieliński, Wpływ słownictwa sportowego na język polityki.

Język prasy i reklamy

Anna Krzanowska, Sposoby funkcjonowania nazw produktów w sloganach reklamowych
Anna Pięcińska, Komunikaty reklamowe jako element satyry obyczajowej
Bożena Rejakowa, Typy kobiet we współczesnych tekstach o modzie
Anna Starzec, Nauka w prasie codziennej
Jerzy Świątek, Informacja a perswazja w tekście reklamowym
Maria Wojtak, Potoczność w tekstach prasowych
Magdalena Zinczuk, Zostać cool, czyli jak reklama przemawia do młodzieży

 

III. Etykieta językowa

Jolanta Antas, Polskie zasady grzeczności
Elżbieta Gajewska, Jak rozpocząć list motywacyjny, czyli modele korespondencji zawodowej w świetle zasad grzeczności językowej
Antonina Grybosiowa, Obce kulturowe formuły nawiązywania kontaktu we współczesnej polszczyźnie – geneza, recepcja, wartościowanie
Ewa Komorowska, Prośba nie jedno ma imię ., czyli o wykładnikach prośby w języku rosyjskim i polskim.
Żaneta Kozicka-Borysowska, Pragmatyczne aspekty aktu mowy przeproszenia
Małgorzata Marcjanik, Proces przewartościowania polskiej grzeczności językowej
Kazimierz Sikora, Zmiany w wiejskiej etykiecie – na przykładzie sposobów zwracania się do drugich

Cookies

Użytkowanie serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z polityką prywatności.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. 

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.