Seria Język a komunikacja

W dzisiejszej Europie, zjednoczonej choć wstrząsanej konfliktami, porozumiewanie się ponad podziałami politycznymi, kulturowymi, geograficznymi i językowymi staje się potrzebą bodaj czy nie najważniejszą. Wydawnictwo Tertium od lat wychodzi naprzeciw temu wyzwaniu. Nasza seria wydawnicza „Język i komunikacja”, wydawana od roku 2000, zainicjowała forum dyskusyjne na temat komunikacji językowej ponad podziałami na filologie, w szerokim środowisku, początkowo ogólnopolskim, ale obecnie i międzynarodowym. Publikujemy rzetelne przemyślenia i ciekawe badania na temat języka i komunikacji językowej z solidnym naukowym zapleczem, ale i o przystępnej formie, tak aby przysłowiowy przeciętny inteligent mógł bez trudu i nie bez przyjemności z nimi się zapoznać. Seria obejmuje ksiązki autorskie, jak i monografie wieloautorskie.

Język trzeciego tysiąclecia II Tom 1

Niniejsza publikacja, już czwarta z serii „Język a komunikacja”, stanowi zbiór referatów wygłoszonych podczas konferencji „Język trzeciego tysiąclecia II”, zorganizowanej w Krakowie w dniach 28 lutego – 2 marca 2002 roku przez Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium”. Druga konferencja kontynuowała temat pierwszej, czyli dotyczyła zjawisk językowych na początku XXI wieku.

 

Pierwszy tom pod tytułem Nowe oblicza komunikacji we współczesnej polszczyźnie zawiera referaty poświęcone ogólnej refleksji nad obecnym stanem polszczyzny i innych języków europejskich, jak również szczegółowym zagadnieniom, takim jak typy tekstów i rodzaje komunikacji, zagadnienia leksykalne, język prasy i reklamy, czy etykieta językowa. W drugim tomie, pod tytułem Polszczyzna a języki obce: przekład i dydaktyka, znalazły się teksty dotyczące problematyki przekładoznawczej, w szczególności pragmatyki przekładu, tłumaczenia ustnego i tłumaczenia pisemnego, a także metodyki nauczania języków obcych oraz zagadnień leksykologii porównawczej i kontastów językowych. Wszystkie artykuły obfitują w przykłady ilustrujące poruszane kwestie, co nie tylko ułatwia, ale także uprzyjemnia lekturę. Mamy nadzieję, że obydwa tomy będą dla zainteresowanego czytelnika istotnym uzupełnieniem wiedzy o języku we współczesnym świecie.

Oprawa: twarda

Wydawnictwo: Tertium

Miejsce i rok wyd.: Kraków 2002

ISBN:83-914764-5-6

Spis treści tomu:

 

Słowo wstępne
Od redakcji

 

I. Zagadnienia ogólne

 

Władysław Chłopicki, Humor w komunikacji językowej
Izabela Gatkowska, Perspektywy badania mowy u progu trzeciego tysiąclecia
Edward Klisiewicz, Miejsce i funkcja nazw własnych w systemie komunikacji językowej
Agnieszka Oskiera, Funkcjonowanie frazemów na poziomie interakcyjnym
Kazimierz Ożóg, Ostatnie zmiany w polszczyźnie na tle tendencji kulturowych Zachodu
Małgorzata Święcicka, Stereotyp ojca w utworach literackich dla młodzieży
Małgorzata Tora, Konceptualizacja momentu uderzenia samolotu w World Trade Center
Urszula Wieczorek, Dobra o złą mowa – biblijne spojrzenie na komunikację międzyludzką
Aneta Załazińska, W poszukiwaniu narzędzia badającego komunikację niewerbalną

 

II. Odmiany i rejestry języka

 

Typy tekstów i rodzaje komunikacji

Maria Borejszo, Językowy kształt nekrologów
Danuta Bula, Bernadeta Niesporek-Szamburska, Zachowania młodzieży – błędy w komunikacji czy celowa manifestacja?
Adam Chruszczewski, Piotr Chruszczewski, Modlitwa jako jednostka w dyskursie religijnym
Marta Dąbrowska, Cechy komunikacji elektronicznej
Grażyna Habrajska, Strategie konwersacyjne w internetowych grupach dyskusyjnych
Elżbieta Laskowska, Sytuacje komunikacyjne w dyskursach politycznych
Danuta Olszewska, Czy tekst naukowy „żyje” tylko swoją treścią?
Małgorzata Rzeszutko, Rytualny charakter interakcji w rozprawie sądowej
Elżbieta Skibińska, Ewolucja polskiego modelu oferty pracy po roku 1989
Elżbieta Zawadzka, Kulturowe uwarunkowania wybranych zachowań językowych i pozajęzykowych w biznesie.

 

Zagadnienia leksykalne

 

Grzegorz Dąbkowski, Język muzyków u progu III tysiąclecia
Stefan Kaufman, Jak powstaje polska terminologia logistyczna
Krzysztof Kosecki, Eurożargon jako język specjalny
Jadwiga Kowalikowa, Od męża do palanta, czyli o płci „mocnej” osłabianiu
Artur Tworek, Terminologia sportowa w Nowym słowniku poprawnej polszczyzny
Katarzyna Wojan, Geneza homonimii języka etnicznego
Lech Zieliński, Wpływ słownictwa sportowego na język polityki.

Język prasy i reklamy

Anna Krzanowska, Sposoby funkcjonowania nazw produktów w sloganach reklamowych
Anna Pięcińska, Komunikaty reklamowe jako element satyry obyczajowej
Bożena Rejakowa, Typy kobiet we współczesnych tekstach o modzie
Anna Starzec, Nauka w prasie codziennej
Jerzy Świątek, Informacja a perswazja w tekście reklamowym
Maria Wojtak, Potoczność w tekstach prasowych
Magdalena Zinczuk, Zostać cool, czyli jak reklama przemawia do młodzieży

 

III. Etykieta językowa

Jolanta Antas, Polskie zasady grzeczności
Elżbieta Gajewska, Jak rozpocząć list motywacyjny, czyli modele korespondencji zawodowej w świetle zasad grzeczności językowej
Antonina Grybosiowa, Obce kulturowe formuły nawiązywania kontaktu we współczesnej polszczyźnie – geneza, recepcja, wartościowanie
Ewa Komorowska, Prośba nie jedno ma imię ., czyli o wykładnikach prośby w języku rosyjskim i polskim.
Żaneta Kozicka-Borysowska, Pragmatyczne aspekty aktu mowy przeproszenia
Małgorzata Marcjanik, Proces przewartościowania polskiej grzeczności językowej
Kazimierz Sikora, Zmiany w wiejskiej etykiecie – na przykładzie sposobów zwracania się do drugich

Cookies

Użytkowanie serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z polityką prywatności.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. 

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.