JĘZYK A KOMUNIKACJA 8.3: Język polski i języki obce – kontakty, kultura, dydaktyka

Editor: Marta Dąbrowska

10,00

Language in Communication series

In today's Europe, united though shaken by conflicts, communication across political, cultural, geographical and linguistic divides becomes perhaps the most important need. The Tertium Publishing House has been addressing this challenge since its establishing. Our publishing series "Language and communication" (appearing since the year 2000) initiated a discussion forum on linguistic communication beyond the divisions into philologies, in a wide environment, initially nationwide, but now also internationally. We publish thought-provoking articles and interesting research on language and linguistic communication with a solid scientific background, but also in an accessible form, so that any intelligent reader could follow them easily and not without pleasure. The series includes books by individual authors as well as monographic collections of articles.

Język trzeciego tysiąclecia III Tom 3.

Soft cover

Publisher: Tertium

Place and year of publication: Kraków 2005

ISBN:83-922234-03

List of contents

Słowo wstępne
Od redakcji

Kontakty i kontrasty językowe

1. Antonina Grybosiowa, Językowo-kulturowe funkcje łaciny i języka angielskiego we współczesnej polszczyźnie
2. Anna Krzyżanowska, Różne języki – różne uczucia (o polskiej tęsknocie i francuskiej nostalgii)
3. Jaroslav Jarosla Lipowski, Język czeski na Zaolziu na początku trzeciego tysiąclecia
4. Elżbieta Mańczak-Wohlfeld, Język angielski w polskich nagłówkach prasowych
5. Grażyna Mańkowska, Kulturowo-społeczne warunki występowania zjawisk tabu i eufemizmu euf
6. Ewa Pilecka, O kamieniu, gwoździu i nieznośnej lekkości bytu, czyli kilka uwag o jednej z metafor systemowych w języku polskim i francuskim
7. Beata Rycielska, Marzena Rycielska, O spontanicznej skłonności człowieka. Celownik rosyjski w konstrukcji bezosobowej z czasownikiem posiadającym afiks -cя c
8. Roman Sosnowski, Włoski język ekonomii – problemy lokalne i uniwersalne
9. Urszula Urbanik, W cieniu półksiężyca. Nastawienie Polaków do kultury islamskiej w prozie XX wieku

 

Oblicza komunikacji

 

1. Jolanta Antas, Aneta Załazińska, Mentalne ciało. Gesty jako znaki oswojonych pojęć
2. Władysław Chłopicki, Ironia jako zjawisko kulturowe
3. Marta Dąbrowska, Język płci – prawda czy mit?
4. Beata Drabik, Język i komunikowanie się chorych z afazją – nowe perspektywy badawcze
5. Piotr Fąka, Komunikacyjnie o dowcipie
6. Rafał Garpiel, Stereotyp Żyda jako bariera komunikacyjna
7. Grażyna Habrajska, Komunikacyjna analiza tekstu poetyckiego
8. Justyna Kreńska, Mediacja jako działanie komunikacyjne
9. Anna Lubecka, Tożsamość kulturowa Romów w narracjach autobiograficznych
10. Patrycja Pałka, Komunikacyjna strategia sprzedawcy (na podstawie tekstów szkoleniowo-instruktażowych)

 

Zagadnienia metodyczne

Dydaktyka języków obcych

 

1. Marzena Blachowska-Szmigiel, Rozwijanie językowych zachowań twórczych w nauczaniu języków obcych na poziomie zaawansowanym
2. Maryna Czwalińska, Aktualne problemy akademickiego nauczania języka rosyjskiego w Polsce
3. Andrzej S. Feret, O błędach językowych raz jeszcze. Co na to gramatyka uniwersalna?
4. Dorota Karwacka-Campo, Rola materiałów telewizyjnych w nauczaniu języka włoskiego
5. Aleksandra Łyp-Bielecka, Pola semantyczne w nauczaniu języków obcych
6. Anna Majewska-Tworek, Zastosowanie metod logopedycznych w pracy nad doskonaleniem wymowy polskiej
7. Barbara Marchwica, O możliwościach zastosowania osiągnięć teorii walencji w nauczaniu języka niemieckiego
8. Ewa Palka, Nauczanie słownictwa na poziomie zaawansowanym: problemy i rozwiązania
9. Anna Seretny, Łączliwość leksykalna w nauczaniu języka polskiego jako obcego
10. Krystyna Szymankiewicz, Komunikacja na lekcji języka obcego jako proces negocjowania znaczenia
11. Zofia Tarajło-Lipowska, Jak uczyć Czechów języka polskiego? Refleksje nad starszymi i nowszymi podręcznikami
12. Jolanta Zając, Dydaktyka języków obcych a kształcenie kompetencji w dziedzinie dyskursu

 

Nauczanie kompetencji kulturowej

 

1. Lucyna Aleksandrowicz-Pędich, Postawy nauczycieli języków obcych w Europie wobec rozwijania kompetencji międzykulturowej
2. Sylwester Józefiak, Kształtowanie kompetencji socjokulturowej studentów filologii rosyjskiej Marcin Maciejewski, O kształceniu interkulturowej kompetencji komunikacyjnej
3. Agnieszka Strzałka, Rozwijanie pedagogicznej świadomości interkulturowej przyszłych i obecnych nauczycieli języka angielskiego
4. Małgorzata Stypińska, Ulotki informacyjne jako źródło wiedzy o kulturze

 

Cookies

Użytkowanie serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z polityką prywatności.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. 

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.