Seria Język a komunikacja

W dzisiejszej Europie, zjednoczonej choć wstrząsanej konfliktami, porozumiewanie się ponad podziałami politycznymi, kulturowymi, geograficznymi i językowymi staje się potrzebą bodaj czy nie najważniejszą. Wydawnictwo Tertium od lat wychodzi naprzeciw temu wyzwaniu. Nasza seria wydawnicza „Język i komunikacja”, wydawana od roku 2000, zainicjowała forum dyskusyjne na temat komunikacji językowej ponad podziałami na filologie, w szerokim środowisku, początkowo ogólnopolskim, ale obecnie i międzynarodowym. Publikujemy rzetelne przemyślenia i ciekawe badania na temat języka i komunikacji językowej z solidnym naukowym zapleczem, ale i o przystępnej formie, tak aby przysłowiowy przeciętny inteligent mógł bez trudu i nie bez przyjemności z nimi się zapoznać. Seria obejmuje ksiązki autorskie, jak i monografie wieloautorskie.

Język trzeciego tysiąclecia III Tom 3.

Oprawa: miękka

Wydawnictwo: Tertium

Miejsce i rok wyd.: Kraków 2005

ISBN:83-922234-03

Spis treści tomu:

Słowo wstępne
Od redakcji

Kontakty i kontrasty językowe

1. Antonina Grybosiowa, Językowo-kulturowe funkcje łaciny i języka angielskiego we współczesnej polszczyźnie
2. Anna Krzyżanowska, Różne języki – różne uczucia (o polskiej tęsknocie i francuskiej nostalgii)
3. Jaroslav Jarosla Lipowski, Język czeski na Zaolziu na początku trzeciego tysiąclecia
4. Elżbieta Mańczak-Wohlfeld, Język angielski w polskich nagłówkach prasowych
5. Grażyna Mańkowska, Kulturowo-społeczne warunki występowania zjawisk tabu i eufemizmu euf
6. Ewa Pilecka, O kamieniu, gwoździu i nieznośnej lekkości bytu, czyli kilka uwag o jednej z metafor systemowych w języku polskim i francuskim
7. Beata Rycielska, Marzena Rycielska, O spontanicznej skłonności człowieka. Celownik rosyjski w konstrukcji bezosobowej z czasownikiem posiadającym afiks -cя c
8. Roman Sosnowski, Włoski język ekonomii – problemy lokalne i uniwersalne
9. Urszula Urbanik, W cieniu półksiężyca. Nastawienie Polaków do kultury islamskiej w prozie XX wieku

 

Oblicza komunikacji

 

1. Jolanta Antas, Aneta Załazińska, Mentalne ciało. Gesty jako znaki oswojonych pojęć
2. Władysław Chłopicki, Ironia jako zjawisko kulturowe
3. Marta Dąbrowska, Język płci – prawda czy mit?
4. Beata Drabik, Język i komunikowanie się chorych z afazją – nowe perspektywy badawcze
5. Piotr Fąka, Komunikacyjnie o dowcipie
6. Rafał Garpiel, Stereotyp Żyda jako bariera komunikacyjna
7. Grażyna Habrajska, Komunikacyjna analiza tekstu poetyckiego
8. Justyna Kreńska, Mediacja jako działanie komunikacyjne
9. Anna Lubecka, Tożsamość kulturowa Romów w narracjach autobiograficznych
10. Patrycja Pałka, Komunikacyjna strategia sprzedawcy (na podstawie tekstów szkoleniowo-instruktażowych)

 

Zagadnienia metodyczne

Dydaktyka języków obcych

 

1. Marzena Blachowska-Szmigiel, Rozwijanie językowych zachowań twórczych w nauczaniu języków obcych na poziomie zaawansowanym
2. Maryna Czwalińska, Aktualne problemy akademickiego nauczania języka rosyjskiego w Polsce
3. Andrzej S. Feret, O błędach językowych raz jeszcze. Co na to gramatyka uniwersalna?
4. Dorota Karwacka-Campo, Rola materiałów telewizyjnych w nauczaniu języka włoskiego
5. Aleksandra Łyp-Bielecka, Pola semantyczne w nauczaniu języków obcych
6. Anna Majewska-Tworek, Zastosowanie metod logopedycznych w pracy nad doskonaleniem wymowy polskiej
7. Barbara Marchwica, O możliwościach zastosowania osiągnięć teorii walencji w nauczaniu języka niemieckiego
8. Ewa Palka, Nauczanie słownictwa na poziomie zaawansowanym: problemy i rozwiązania
9. Anna Seretny, Łączliwość leksykalna w nauczaniu języka polskiego jako obcego
10. Krystyna Szymankiewicz, Komunikacja na lekcji języka obcego jako proces negocjowania znaczenia
11. Zofia Tarajło-Lipowska, Jak uczyć Czechów języka polskiego? Refleksje nad starszymi i nowszymi podręcznikami
12. Jolanta Zając, Dydaktyka języków obcych a kształcenie kompetencji w dziedzinie dyskursu

 

Nauczanie kompetencji kulturowej

 

1. Lucyna Aleksandrowicz-Pędich, Postawy nauczycieli języków obcych w Europie wobec rozwijania kompetencji międzykulturowej
2. Sylwester Józefiak, Kształtowanie kompetencji socjokulturowej studentów filologii rosyjskiej Marcin Maciejewski, O kształceniu interkulturowej kompetencji komunikacyjnej
3. Agnieszka Strzałka, Rozwijanie pedagogicznej świadomości interkulturowej przyszłych i obecnych nauczycieli języka angielskiego
4. Małgorzata Stypińska, Ulotki informacyjne jako źródło wiedzy o kulturze

 

Cookies

Użytkowanie serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z polityką prywatności.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. 

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.