Tertium Linguistic Journal/ Półrocznik Językoznawczy Tertium

Vol 6, No 2 (2021)

contact

Władysław Chłopicki
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filologii Angielskiej,
al. Mickiewicza 9A, 31-120 Kraków
Email: tertium2016@gmail.com
ISSN: 2543-7844

List of contents