Tertium Linguistic Journal/ Półrocznik Językoznawczy Tertium

Vol 1, No 1 & 2 (2016)

contact

Władysław Chłopicki
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filologii Angielskiej,
al. Mickiewicza 9A, 31-120 Kraków
Email: tertium2016@gmail.com
ISSN: 2543-7844

List of contents

Od redakcji

Od redakcji

Władysław Chłopicki, Dorota Brzozowska, Piotr Chruszczewski
Odmiany i rejestry języka polskiego​