Tertium Linguistic Journal/ Półrocznik Językoznawczy Tertium

Vol 2, No 1 (2017)

contact

Władysław Chłopicki
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filologii Angielskiej,
al. Mickiewicza 9A, 31-120 Kraków
Email: tertium2016@gmail.com
ISSN: 2543-7844