Konferencja – Językoznawstwo kognitywne w roku 2023: Stosowane językoznawstwo kognitywne: Myślenie i działanie – Krosno, 13-15 września 2023

Zarząd Krakowskiego Towarzystwa Tertium zachęca do zgłaszania się na konferencję pt. „Językoznawstwo kognitywne w roku 2023”. która odbędzie się w Krośnie w dniach 13-15 września pod ogólnym hasłem: Stosowane językoznawstwo kognitywne: Myślenie i działanie. Strona konferencji z informacjami: Językoznawstwo Kognitywne w roku 2023 – Filologia Angielska PANS w Krośnie (krosno.pl). Tertium bierze udział w jej […]

Communication Styles conference – extended submission deadline

The deadline for submitting abstracs for the Fifth International Communication Styles Conference: Communication in Times of Permacrisis – 24-25 April 2023 has been extended to 15 February 2023. Thus there is still an opportunity to submit the abstract. See the poster below that you can pass to interested scholars.. Organizing Committee