Półrocznik Językoznawczy Tertium/ Tertium Linguistic Journal

aktualny numer

Termin nadsyłania artykułów do najbliższego numeru: 30 kwietnia 2024

kontakt
dr hab. prof. UJ Władysław Chłopicki
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filologii Angielskiej,
al. Mickiewicza 9A, 31-120 Kraków
E-mail: tlj@journal.tertium.edu.pl
ISSN: 2543-7844

https://doi.org/10.7592/Tertium

Nasze czasopismo jest obecnie indeksowane w:

DOAJ, ERIH PLUS, Index Copernicus, Central and Eastern European Online Library,  CEJSH,, Bibliotece Nauki CEON,  BASE, Google Scholar, EBSCO oraz Polskiej Bibliografii Naukowej PBN/POL.

Jest również objęte programem „Wsparcie dla czasopism naukowych” . Obecna punktacja czasopisma wynosi 20 punktów (wykaz MEiN z lutego 2021 r.).

Aktualności

Zgłaszanie artykułów do publikacji

Artykuły do publikacji należy zgłaszać w oficjalnej witrynie  czasopisma journal.tertium.edu.pl., gdzie artykuły są publikowane. Podobna procedura dotyczy recenzji. 

Półrocznik ponownie doceniony

Półrocznik Językoznawczy Tertium został ponownie doceniony w najnowszej indeksacji przez Index Copernicus International i uzyskał indeks ICV 2021:  100,00  w stosunku do 96,39 za rok