Wydawnictwo Tertium jest uznanym w Polsce i znanym też zagranicą wydawnictwem naukowym i popularnonaukowym. Znajduje się na liście wydawnictw punktowanych Ministerstwa Edukacji i Nauki (obecnie 100 pkt).

Publikujemy książki autorskie w języku polskim i angielskim (w tym także prace doktorskie, habilitacyjne, czy książki profesorskie), które dotyczą języków i językoznawstwa, przekładoznawstwa, komunikacji językowej i międzykulturowej, językoznawstwa antropologicznego, badań nad humorem, czy nauczania języków obcych. Publikujemy także inne książki z dziedziny szeroko pojętej humanistyki, jak i oryginalne słowniki.

Przyjmujemy również propozycje wydawnicze autorskich książek do nauki języka, jak i ciekawych pomysłów na podręczniki akademickie z dziedziny językoznawstwa i pokrewnych.

Szczególnie zachęcamy do zgłaszania propozycji publikacji młodych badaczy, którzy niedawno uzyskali stopień doktora i stawiają pierwsze kroki na swojej drodze naukowej – jest to dobrą tradycją naszego Towarzystwa i Wydawnictwa.

Nasze Wydawnictwo jest instytucją typu „non-profit”: naszym celem jest popularyzacja wiedzy o języku i komunikacji językowej. Nasza produkcja wydawnicza nie jest masowa – wydajemy i promujemy książki wyjątkowe. Przez ponad 20 lat wydaliśmy kilkadziesiąt takich książek autorstwa wybitnych naukowców polskich i zagranicznych, monograficznych zbiorów artykułów oraz wyjątkowych słowników i podręczników.

Cytowania publikacji Wydawnictwa Tertium

Oferta

Książki wydajemy zazwyczaj w niskich nakładach, w formacie A5 i w okładkach miękkich.

Wydajemy książki szybko – do 3 miesięcy po przesłaniu ostatecznej wersji tekstu.

Gwarantujemy egzemplarze autorskie.

Możliwe jest też wydanie ebooka.

Wszystkie książki otrzymują unikalne numery ISBN, które zapewniają książkom obecność w międzynarodowych bazach bibliograficznych.

Stosujemy niewielkie narzuty, aby zapewnić niskie koszty publikacji. Ponieważ nasze książki są zazwyczaj niszowe, konieczne jest ustalenie sposobu ich finansowania – zapraszamy do indywidualnego kontaktu w sprawie ustalenia warunków współpracy.

Oferta indywidualna

Na życzenie autorów przygotowujemy także niestandardowe publikacje dostosowane do potrzeb zamawiającego. Dostosowujemy format, jakość papieru, umożliwiamy samodzielne zaprojektowania okładki, proponujemy projekt graficzny środka książki, ale jesteśmy także otwarci na propozycje autora. Istnieje także możliwość zamówienia egzemplarza próbnego książki.

Dodatkowo na każdym etapie procesu wydawniczego jesteśmy w kontakcie z autorem, który może śledzić kolejne etapy wydawania książki.

Ten tryb wydawniczy jest także szybszy, choć i droższy. Prosimy osoby zainteresowane o kontakt mailowy.