Fifth International Communication Styles Conference: Communication in Times of Permacrisis

The International Communication Styles conference is the fifth in the series of biannual conferences which were initiated in 2013 and took place four times in Krosno, Poland. This time, after a pandemic break, we would like to invite international scholars to the city of Krakow, Poland.
We welcome papers related to all aspects of communication styles, broadly understood as clusters of features of verbal and nonverbal language that run the spectrum of discourses, genres and media and mark social and cultural differences. The 5th ICS Conference brings into focus the theme of communication in times of permacrisis, recently named the Collins Word of the Year 2022 and understood as “an extended period of instability and insecurity”. It aims to examine the diverse effects of social, political, economic, and cultural conflicts in public and private communication across cultures and genres.

Język trzeciego tysiąclecia XII: Język na pograniczach komunikacji. Language of the Third Millennium XII: From Language to Communication and Beyond

Celem dwunastej edycji konferencji „Język trzeciego tysiąclecia” jest integracja międzynarodowego środowiska naukowego oraz debata nad najbardziej aktualnymi zagadnieniami teoretycznymi oraz praktycznym wymiarem szeroko pojmowanej komunikacji: interpersonalnej, społecznej, międzyjęzykowej i międzykulturowej.

Organizatorzy konferencji kładą główny nacisk na interdyscyplinarność komunikologii, w szczególności na związki języka z innymi dziedzinami życia i nauki. Wielowymiarowość komunikacji, werbalnej, niewerbalnej, parawerbalnej, multimodalnej, czy wizualnej, stanowi przyczynek do dyskusji nad rolą, funkcją i formą języka we współczesnym świecie.

Wydarzenie adresowane jest przede wszystkim do językoznawców, komunikologów, tłumaczy, neofilologów i innych badaczy z dziedzin pokrewnych, w tym doktorantów. Konferencja otwarta jest także dla praktyków, pragnących wspólnie pochylić się nad zagadnieniami języka, przekładu, komunikacji międzykulturowej czy dydaktyki języków obcych.

Język trzeciego tysiąclecia X

Temat przewodni konferencji: OTWARTOŚĆ w badaniach językowych, kulturowych i przekładowych. OTWARTOŚĆ w nauce i dydaktyce.
To była wyjątkowa konferencja – wykłady plenarne ujmowały temat przewodni z jednej strony z perspektywy kognitywnej i etnolingwistycznej, a z drugiej z perspektywy semantyki cyfrowej, zaś debata o otwartości poruszyła także tematy ogólne – naukowe, dydaktyczne, jak i praktyczne. Uczta w Jamie Michalika otwarła uczestników na inne perspektywy, w tym na historię pierwszego polskiego kabaretu.

Język trzeciego tysiąclecia IX

9. edycja konferencji z serii Język trzeciego tysiąclecia odbyła się w Krakowie w dniach 16-18 marca 2016 r. Celebrowaliśmy też XX-lecie Krakowskiego Towarzystwa Tertium. Wybraliśmy nowe władze Towarzystwa. Powołaliśmy do życia nasze nowe pismo – Półrocznik Tertium, jego redakcję, Radę Naukową i Radę Recenzentów. To było piękne naukowe wydarzenie, słusznie podkreślone ucztą u Wierzynka.

Język trzeciego tysiąclecia VIII

Temat wiodący konferencji: (Nie)dosłowność
Zakres tematyczny konferencji obejmował szeroki wachlarz zagadnień dotyczących dosłowności i niedosłowności w komunikacji językowej, gdzie to, co niewypowiedziane (np. tabu) czy wypowiedziane nie wprost lub założone ma kluczowe znaczenie przy formułowaniu, interpretacji i analizie komunikatów, zarówno w sytuacji, gdy ich nadawcy i odbiorcy są członkami tej samej społeczności, jak i wtedy gdy należą do innych grup społecznych w ramach tej samej kultury, a nawet i kultur bardzo odmiennych.

Język trzeciego tysiąclecia VII

Temat wiodący konferencji: Słowo w (kon)tekście Naszym celem jest integrowanie środowiska neofilologicznego w ramach dyskusji na temat teorii i praktyki komunikacji językowej w różnych kulturach i mediach, jak też metod nauczania języków w ścisłym zespoleniu z badaniami lingwistycznymi.

Język trzeciego tysiąclecia VI

Wiodącym tematem konferencji  „Język trzeciego tysiąclecia VI” była: Terminologia w naukach o języku i komunikacji międzykulturowej – kod dla wtajemniczonych czy narzędzie poznania? Próbowaliśmy wspólnie odpowiedzieć na pytania: Jak mówić o języku i językoznawstwie, aby dotrzeć do odbiorcy? Jak zainteresować problematyką językoznawczą?
Na jeden z wieczorów obrady przeniosły się w inny klimat do Restauracji „Wesele” na Rynku Głównym.

Język trzeciego tysiąclecia V

Głównym akcentem piątej jubileuszowej konferencji „Język trzeciego tysiąclecia” była dyskusja panelowa na temat współczesnego dyskursu publicznego w perspektywie międzykulturowej, poprowadzonego w Sali Obrad krakowskiego Urzędu Miasta przez prof. Stanisława Gajdę, w której uczestniczyły takie znakomitości, jak profesorowie Jerzy Bralczyk, Jerzy Mikułowski-Pomorski, Walery Pisarek, Wiesław Przyczyna, Marcela Świątkowska, Andrzej Zoll czy Marek Zybura. Niezapomnianym elementem tej konferencji był występ kabaretu Loch Camelot w czasie wieczornego przyjęcia dla uczestników konferencji w ciekawych wnętrzach Hotelu Garnizonowego.

Język trzeciego tysiąclecia IV

Czwarta konferencja z cyklu „Jezyk trzeciego tysiąclecia” upłynęłą pod znakiem obchodów 10-lecia Krakowskiego Towarzystwa „Tertium”. Z tej okazji wręczono osobom i instytucjom zasłuzonym dla Tertium dyplomy Przyjaciela Tertium. W obrady włączyły się mocno władze Uniwersytetu Jagiellońskiego w osobie prof. dr hab. Władysława Miodunki, który poprowadził dyskusję panelową na temat kształcenia językowego na studiach filologicznych. Po raz pierwszy pojawiły się także komunikaty wygłaszane przez młodych adeptów językoznawstwa. Komunikacja międzykulturowa stanowiła jeden z dominujących tematów wystąpień na tej konferencji.

Język trzeciego tysiąclecia III

W czasie trzeciej konferencji pod hasłem „Język trzeciego tysiąclecia”, dyskusja skupiła się nad dwoma rywalizującymi, choć i uzupełniającymi się szkołami językoznawstwa: kognitywizmem i komunikatywizmem. Dyskusje panelową na ten temat poprowadził prof. Aleksander Kiklewicz. Do dotychczasowych tematów obrad sekcyjnych dołączyły także pragmalingwistyka i komunikacja międzykulturowa, mocno zaznaczył się także język polityki.

Język trzeciego tysiąclecia II

Druga konferencja z cyklu „Język trzeciego tysiąclecia” zgromadziła liczną rzeszę polskich językoznawców, jak i młodych adeptów językoznawstwa. Upłynęła pod znakiem dyskusji nad polską grzecznością, a także odmianami i rejestrami języka polskiego i języków obcych, nauczaniem języka obcego, oraz problematyką przekładową.

Język trzeciego tysiąclecia I

To pierwsza z naszych konferencji, która zapoczątkowała cały cykl spotkań językoznawczych pt. Język trzeciego tysiąclecia, poświęconych odmianom i rejestrom jezyka polskiego, badaniom przekładowym i kontrastywnym i dydaktyce języków obcych. W czasie tej konferencji odbyła się także pierwsza z dyskusji panelowych, poświęcona oficjalnemu tłumaczeniu polskiej terminologii administracyjnej, pod intrygującą nazwą „Krótka rozprawa między Doktorem, Marszałkiem i Ambasadorem, czyli jak Filolog przegrał z Biurokratą: Nazewnictwo instytucji samorządu terytorialnego w tłumaczeniu na język angielski, francuski, niemiecki, portugalski, rosyjski i ukraiński”.

nadchodzące wydarzenia

Język trzeciego tysiąclecia XIII: Język w obliczu technologii. 13-15 marca 2024.

Język trzeciego tysiąclecia XIII: Język w obliczu technologii – Tertium