Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej Tertium

 

Krakowskie Towarzystwo „TERTIUM” posiada swoje konto bankowe, na które przyjmuje wpłaty składek członkowskich, darowizn, 1% podatku oraz inne wpłaty związane ze swoją działalnością gospodarczą.


BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA
Kraków, ul Dunajewskiego 7 Nr 94 8589 0006 0000 0011 0640 0001


Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium” Organizacja Pożytku Publicznego


Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000151421

Adres Towarzystwa

Krakowskie Towarzystwo Tertium
al. Mickiewicza 9
31-120 Kraków

NIP: 677-16-96-818

REGON: 350 970 546

Adres korespondencyjny

Krakowskie Towarzystwo Tertium
al. Mickiewicza 9a
31-120 Kraków

tel. 666 857 736

kontakt@tertium.edu.pl

mgr Karolina Kalinowska

Składki

Dziękujemy z góry serdecznie za  wpłaty składek  za rok 2024 (80 zł) na konto Towarzystwa:

94 8589 0006 0000 0011 0640 0001