Korzyści z członkostwa w Tertium

1. Włączenie się w życie szeroko pojętego polskiego środowiska językoznawczego.
2. Uczestniczenie w obiegu informacji o działalności naukowej: konferencjach, publikacjach,
grantach itp.
3. Możliwość uczestnictwa w odbywających się co dwa lata konferencjach z cyklu „Język trzeciego tysiąclecia” za obniżoną opłatą konferencyjną.
4. Możliwość nabywania publikacji Tertium ze zniżką członkowską.
5. Możliwość publikowania swoich prac naukowych w ramach serii wydawniczej „Język a komunikacja”.
6. Dostęp do części serwisu www.tertium.edu.pl przeznaczonego tylko dla członków.
7. Dostęp do historii zamówień oraz swoich danych osobowych

Obowiązki członków

1. Promowanie wiedzy o komunikacji językowej, m.in. przez aktywny udział w konferencjach
„Język trzeciego tysiąclecia”.
2. Udział w wymianie informacji naukowej poprzez nadsyłanie informacji do opublikowania w witrynie Tertium i regularne odwiedzanie tej witryny.
3. Przesyłanie swoich artykułów do publikacji w czasopismach i tomach Tertium, zgodnie z obowiązującym formatem.
4. Zapoznanie się ze Statutem Towarzystwa Tertium.
5. Terminowe opłacanie składek członkowskich (obecnie w wysokości 80 zł rocznie).
6. W miarę możliwości uczestnictwo w dorocznych Zebraniach Ogólnych Tertium.

Składki

Składka członkowska Tertium za rok 2024 – 80 zł
Dziękujemy z góry za wpłaty na konto Towarzystwa:
94 8589 0006 0000 0011 0640 0001