Towarzystwo Tertium

Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej Tertium jest stowarzyszeniem pożytku publicznego i skupia osoby chcące bezinteresownie działać na jego rzecz. Organizujemy konferencje, prowadzimy wydawnictwo i wydajemy dwa czasopisma naukowe. Głównym celem Tertium jest promowanie wiedzy o tym, czym jest język i czym jest komunikacja językowa, także w sferze międzynarodowej. Stąd nasze zainteresowanie przekładem i komunikacją międzykulturową, a także językoznawstwem antropologicznym, które sięga do źródeł różnic kulturowych w języku. Porozumienie w sferze publicznej ratuje często humor użytkowników języka, stąd jednym z centralnych wątków naszej działalności jest badanie humoru w skali europejskiej, a nawet globalnej. A strefa publiczna to także komunikacja w (wielojęzycznym) środowisku szkoły czy uczelni, stąd jednym z naszych stałych punktów zainteresowań naukowych są metody nauczania języków obcych, jak i przekładu.

Aktualności

Zachęcamy do wpisywania się do Towarzystwa – potrzebujemy nowych członków z nowymi pomysłami na badania języka i komunikacji. Aby zapisać się do Towarzystwa, trzeba wypełnić deklarację członkowską i zapłacić składkę za rok bieżący- Dołącz do Tertium

Półrocznik ponownie doceniony

Półrocznik Językoznawczy Tertium został ponownie doceniony w najnowszej indeksacji przez Index Copernicus International i uzyskał indeks ICV 2021:  100,00  w stosunku do 96,39 za rok

Czytaj więcej »
Składki

Składka członkowska Tertium za rok 2024 – 80 zł
Dziękujemy z góry za wpłaty na konto Towarzystwa:
94 8589 0006 0000 0011 0640 0001