publikacje

Przyjmujemy do publikacji artykuły oraz publikacje książkowe pisane w języku polskim i angielskim. przede wszystkim z następujących dziedzin: językoznawstwo teoretyczne, odmiany i rejestry języka polskiego, przekładoznawstwo, leksykografia, komunikacja międzykulturowa, językoznawstwo antropologiczne i kontrastywne, badania nad humorem oraz nauczanie języków obcych. Szczególnie zachęcamy do uczestnictwa w naszych konferencjach i zgłaszania artykułów do publikacji młodych badaczy, którzy stawiają pierwsze kroki na swojej drodze naukowej – jest to dobrą tradycją naszego Towarzystwa i Wydawnictwa.

Wydawnictwo Tertium znajduje się na liście MEiN wśród wydawnictw kategorii I- 100-punktowych

Wydawnictwo Tertium wydaje również dwa czasopisma naukowe o zasięgu międzynarodowym: The European Journal of Humour Research (od roku 2013, w bazie Scopus – 20 pkt na liście MEiN) oraz Półrocznik Językoznawczy Tertium (Tertium Linguistic Journal) – od roku 2016, w bazie ERIH+ (20 pkt na liście MEiN).