04-07
marca
2004

Język trzeciego tysiąclecia III

W czasie trzeciej konferencji pod hasłem „Język trzeciego tysiąclecia”, dyskusja skupiła się nad dwoma rywalizującymi, choć i uzupełniającymi się szkołami językoznawstwa: kognitywizmem i komunikatywizmem. Dyskusje panelową na ten temat poprowadził prof. Aleksander Kiklewicz. Do dotychczasowych tematów obrad sekcyjnych dołączyły także pragmalingwistyka i komunikacja międzykulturowa, mocno zaznaczył się także język polityki.

Część artystyczna konferencji odbyła się w olśniewających wnętrzach Librarii Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie uczestników konferencji zachwycił występ zespołu muzyki dawnej Floripari z Zamku Królewskiego na Wawelu. Stare instrumenty muzyczne przechodziły z rąk do rąk. Konferencyjny bankiet natomiast odbył sie w XVIII-wiecznym Pałacu Larischa, gdzie rozbrzmiewały melodie jazzowe.

Goście i wykładowcy plenarni

prof. dr hab. Antonina Grybosiowa (Gliwice)
prof. dr hab. Kazimierz Ożóg (Rzeszów)
dr hab. Elżbieta Dąbrowska (Opole)
prof. dr hab. Jadwiga Kowalikowa (Kraków)
dr hab. Bogusław Nowowiejski (Warszawa)
dr hab. Kamilla Termińska (Katowice)
dr hab. Jolanta Antas (Kraków)
prof. dr hab. Michał Łabaszczuk (Bielsko-Biała)
prof. dr hab. Jerzy  Żmudzki (Warszawa)
prof. dr hab. Aleksander Kiklewicz (Olsztyn)
dr hab. Aleksy Awdiejew (Kraków)
prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz (Gdynia)
prof. dr hab. Grażyna Habrajska (Łódź)
prof. dr hab. Wiara Małdżiewa (Toruń)
prof. dr hab. Elżbieta Mańczak-Wohlfeld (Kraków)
prof. dr hab. Krzysztof Lipiński (Kraków)
prof. dr hab. Urszula Dąmbska-Prokop (Kraków)

Organizatorzy

Zarząd Krakowskiego Towarzystwa „Tertium”:

dr hab. Zofia Berdychowska
dr Władysław Chłopicki
dr Marta Dąbrowska
dr Grzegorz  Szpila
dr Maria Piotrowska

Miejsce konferencji