16-18
marca
2016

Język trzeciego tysiąclecia IX

9. edycja konferencji z serii Język trzeciego tysiąclecia odbyła się w Krakowie w dniach 16-18 marca 2016 r. Celebrowaliśmy też XX-lecie Krakowskiego Towarzystwa Tertium. Wybraliśmy nowe władze Towarzystwa. Powołaliśmy do życia nasze nowe pismo - Półrocznik Tertium, jego redakcję, Radę Naukową i Radę Recenzentów. To było piękne naukowe wydarzenie, słusznie podkreślone ucztą u Wierzynka.

Temat wiodący:
Style komunikacyjne

Goście

prof. dr hab. Tomasz P. Krzeszowski, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Aleksander Szwedek, Uniwersytet Adama Mickiewicza

 

Organizatorzy

Zarząd Krakowskiego Towarzystwa „Tertium”

Dr Władysław Chłopicki – Przewodniczący
Dr hab. Dorota Brzozowska, prof. UO
Dr hab. Joanna Dybiec-Gajer

Dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst
Dr hab. Maria Piotrowska, prof. UP
Dr hab. Grażyna Sawicka, prof. UKW

Miejsce konferencji