The European Journal of Humour Research

Vol 6, No 2 (2018)

The Second Conference on Historical Humour, 26-27 October 2017, Cardinal Stefan Wyszyński University, Warsaw, Poland

Anna Krasowska

Abstract

The Second Conference on Historical Humour took place on October 26-27, 2017 at the Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw (Poland). The conference was organised by its Department of Language History of the Institute of Polish Philology. 25 representatives of various research centers in Poland took part in the conference. The aim of the meeting was to deepen interest in humour in its historical dimension, as well as to reflect on the theory and methodology of research on this phenomenon in the past.

References

Brzozowska, D. & Chłopicki, W. (2012). Polish Humour. Kraków: Tertium.

Bystroń, J.S. (1947). Etnografia Polski. Warszawa: Czytelnik.

Bystroń, J.S (1939). Komizm. Lwów-Warszawa: Książnica-Atlas.

Bystroń, J.S (1924). Megalomania narodowa, Kraków: Gebethner & Wolf.

Bystroń, J.S. et al. (1932). Wiedza o Polsce. vol. 3. Warszawa: K. Koziański.

Grzeszczuk, S. (1994). Błazeńskie zwierciadło. Rzecz o humorystyce sowizdrzalskiej XVI i XVII wieku. Kraków: Universitas.

Kochanowski, J. (1584). Fraszki, Kraków: Drukarnia Łazarzowa.

Krasicki, I. (1776). Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki przez niegoż samego opisane. Warszawa: M. Gröll.

Krasicki, I. (1778). Pan Podstoli. Część 1. Warszawa: M. Gröll.

Krasicki, I. (1784). Pan Podstoli. Część II. Warszawa: M. Gröll.

Krasicki, I. (1803). Dzieła. Warszawa.

Krasowska, A. & Korpysz, T. (2016). Komizm historyczny. Prace Językoznawcze IFP. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Kucała, M., ed. (1994-2012). Słownik polszczyzny Jana Kochanowskiego, vol. 1-5. Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN.

Mayenowa, M. R. & Pepłowski, ed. (1966-1994). Słownik polszczyzny XVI wieku. Wrocław: Ossolineum, vol. 1-34.

Mrowcewicz, K. & Potoniec P., ed. (1994- ). Słownik polszczyzny XVI wieku, from vol. 35. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN.

Norwid, C.K. (1971-1976). Pisma wszystkie. Vol. 1-11. Warszawa: PIW.

Potocki, W. (1987). Dzieła, , vol. 2: Ogród nie plewiony i inne utwory z lat 1677-1695. Warszawa: PIW.

Raskin, V. (1985). Semantic Mechanisms of Humour. Dordrecht: Reidel.

Sarbiewski, M.K. (1623). De acuto et arguto liber unicus sive Seneca et Martialis. Połock [manuscript]. Trans. into Polish. In S. Skimina, ed. (1958). Wykłady z poetyki, Wrocław-Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich PAN, pp. 1-19.

Şinasi, I. (2014). Şair Evlenmesi. Trans. into Polish Ożenek poety, Kraków: Księgarnia Akademicka.