Deklaracja członkowska

Dane adresowe
Dane do faktury
Wpłata na konto

Jednocześnie wpłacam na konto Towarzystwa:

Bank Spółdzielczy Rzemiosła
Kraków, ul. Dunajewskiego 7,
konto nr: 94 85890006 0000 0011 0640 0001
składkę członkowską za bieżący rok w wysokości 80 PLN.