Półrocznik Językoznawczy Tertium/ Tertium Linguistic Journal

Termin nadsyłania artykułów do najbliższego numeru: 30 kwietnia 2024

kontakt
dr hab. prof. UJ Władysław Chłopicki
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filologii Angielskiej,
al. Mickiewicza 9A, 31-120 Kraków
E-mail: tlj@journal.tertium.edu.pl
ISSN: 2543-7844

https://doi.org/10.7592/Tertium

Zakres i zasięg czasopisma

Nasze czasopismo proponuje autorom i czytelnikom profil, który odzwierciedla dotychczasową tematykę konferencji i publikacji Tertium. Celem statutowym Tertium była zawsze otwartość na różne podejścia teoretyczne i na perspektywy typowe dla poszczególnych neofilologii. Interesuje nas perspektywa przede wszystkim synchroniczna oraz szeroko pojęte podejście socjokognitywne do badań nad językiem, w tym językoznawstwo kognitywne, badania pragmalingwistyczne oraz językoznawstwo antropologiczne.

Artykuły

Artykuły grupujemy w sześć działów tematycznych:

  • językoznawstwo kontekstowe
    (zwłaszcza pragmatyka językoznawcza,
    czy językoznawstwo kognitywne), 
  • odmiany i rejestry języka polskiego
  • przekładoznawstwo
  • komunikacja międzykulturowa
  • językoznawstwo antropologiczne 
  • językoznawstwo stosowane

Przyjmujemy artykuły  wcześniej niepublikowane, pisane w języku polskim i angielskim (minimalny rozmiar artykułu to 6000 słów, czyli ok. 10 stron, maksymalny to zazwyczaj 8000 słów, choć nie stosujemy sztywnej granicy górnej).

W piśmie publikujemy też komunikaty o badaniach naukowych doktorantów.

Zachęcamy do przesyłania artykułów aktywnych członków Towarzystwa Tertium oraz osoby zainteresowane dziedzinami wymienionymi i pokrewnymi.

Publikacja w naszym czasopiśmie jest bezpłatna. Wszystkie artykuły podlegają podwójnej, poufnej i anonimowej recenzji. W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem mailowym: tlj@journal.tertium.edu.pl.

Recenzje

Propozycje książek do recenzji należy zgłaszać do redaktora działu recenzji: Guillem Castañar gcastanar@gmail.com.

Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny
prof. UJ dr hab. Władysław Chłopicki
Uniwersytet Jagielloński
Przewodniczący Zarządu
Krakowskiego Towarzystwa Popularyzowania
Wiedzy o Komunikacji Językowej Tertium

prof. dr hab. Dorota Brzozowska
Uniwersytet Opolski

prof. dr hab. Piotr P. Chruszczewski
Uniwersytet Wrocławski, IFA & Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych;
Komisja Nauk Filologicznych Oddziału PAN we Wrocławiu

Redaktorzy działów

Sekcja językoznawstwa kontekstowego
prof. Mihaela-Viorica Constantinescu, 
Uniwersytet w Bukareszcie, Rumunia

Sekcja językoznawstwa antropologicznego
prof. dr hab. Piotr P. Chruszczewski

Uniwersytet Wrocławski, IFA & Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych; Komisja Nauk Filologicznych Oddziału PAN we Wrocławiu

Sekcja komunikacji międzykulturowej      dr Aleksandra R. Knapik
Komisja Nauk Filologicznych Oddział PAN Wrocław

Sekcja przekładoznawcza;
prof. KUL dr hab.  Maria Mocarz-Kleindienst
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Sekcja odmian i rejestrów języka polskiego 
prof. UJ dr hab. Grzegorz Szpila 
Uniwersytet Jagielloński
 

Redaktor działu recenzji

dr Guillem Castañar
Uniwersytet wTartu, Estonia

Sekretarze redakcji

mgr Paweł Giwojno
Uniwersytet Wrocławski

dr Izabela Bawej
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Współpraca

Komisja Nauk Filologicznych Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu

Estonian Literary Museum in Tartu, Estonia

Rada Naukowa

prof. dr hab. Zofia Berdychowska, Uniwersytet Jagielloński

Professor Albert Borg, University of Malta, Malta

prof. dr hab. Piotr Cap, Uniwersytet Łódzki

prof. dr hab. Elżbieta Chrzanowska-Kluczewska, Uniwersytet Jagielloński

Prof. Camelia M. Cmeciu, University of Bucharest, Rumunia

prof. UJ dr hab. Marta Dąbrowska, Uniwersytet Jagielloński

Professor Lilia Duskaeva, St Petersburg State University, Russian Federation

dr hab. Joanna Dybiec, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Agnieszka Gicala, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

dr hab. Arkadiusz Jabłoński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. UJ dr hab. Maria Jodłowiec, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Grzegorz Kleparski, Uniwersytet Rzeszowski

Professor Natalya Klushina, Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. M.W. Łomonosowa, Moskwa, Rosja

prof. UP dr hab. Artur Dariusz Kubacki, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Professor Ray Fabri, University of Malta, Malta

prof. dr hab. Tomasz Paweł Krzeszowski, Uniwersytet Warszawski

dr Liisi Laineste, Estonian Literary Museum, Tartu, Estonia

prof. dr hab. Małgorzata Marcjanik, Uniwersytet Warszawski

Professor Imke Mendoza, University of Salzburg, Austria

prof. KUL dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

prof. UJ dr hab. Maria Piotrowska, Uniwersytet Jagielloński

dr Dennis Scheller-Boltz, Wirtschaftsuniversität Wien, Austria

prof. UJ dr hab. Grzegorz Szpila, Uniwersytet Jagielloński

Professor Choi (Estera) Sungeun (Czoj), Hankuk University of Foreign Studies, Korea Południowa

dr hab. Dorota Szumska, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Aleksander Szwedek, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Elżbieta Muskat-Tabakowska, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Anna Tereszkiewicz, Uniwersytet Jagielloński

Dr Villy Tsakona, National and Kapodistrian University of Athens, Ateny, Grecja

prof. UP dr hab. Alicja Witalisz, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

prof. dr hab. Maria Wojtak, UMCS w Lublinie

Dr Anna Zielińska-Elliott, Boston University, USA

kontakt

Władysław Chłopicki
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filologii Angielskiej,
al. Mickiewicza 9A, 31-120 Kraków
Email: tlj@journal.tertium.edu.pl
ISSN: 2543-7844