13-14
marca
2014

Język trzeciego tysiąclecia VIII

Temat wiodący konferencji: (Nie)dosłowność Zakres tematyczny konferencji obejmował szeroki wachlarz zagadnień dotyczących dosłowności i niedosłowności w komunikacji językowej, gdzie to, co niewypowiedziane (np. tabu) czy wypowiedziane nie wprost lub założone ma kluczowe znaczenie przy formułowaniu, interpretacji i analizie komunikatów, zarówno w sytuacji, gdy ich nadawcy i odbiorcy są członkami tej samej społeczności, jak i wtedy gdy należą do innych grup społecznych w ramach tej samej kultury, a nawet i kultur bardzo odmiennych.

Temat wiodący: (Nie)dosłowność

Goście

prof. Jolanta Antas
prof. Justyna Bajda
dr Bogusław Bednarek
prof. Anna Dąbrowska
prof. Maciej Karpiński
prof. Wojciech Soliński

Organizatorzy

Zarząd Krakowskiego Towarzystwa „Tertium”

dr Władysław Chłopicki – Przewodniczący
dr hab. Maria Piotrowska
dr Joanna Dybiec
dr Maria Jodłowiec
dr hab. Dorota Brzozowska, prof. UO
dr hab. Grażyna Sawicka, prof. UKW

Miejsce konferencji