21-23
marca
2018

Język trzeciego tysiąclecia X

Temat przewodni konferencji: OTWARTOŚĆ w badaniach językowych, kulturowych i przekładowych. OTWARTOŚĆ w nauce i dydaktyce. To była wyjątkowa konferencja – wykłady plenarne ujmowały temat przewodni z jednej strony z perspektywy kognitywnej i etnolingwistycznej, a z drugiej z perspektywy semantyki cyfrowej, zaś debata o otwartości poruszyła także tematy ogólne – naukowe, dydaktyczne, jak i praktyczne. Uczta w Jamie Michalika otwarła uczestników na inne perspektywy, w tym na historię pierwszego polskiego kabaretu.

Temat wiodący:

Otwartość w badaniach, nauce i dydaktyce

Goście

prof. dr hab. Elżbieta Tabakowska, Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Tadeusz Sławek, Uniwersytet Śląski
prof. dr hab. Jerzy Bartmiński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
prof. dr hab. Maciej Eder, Polska Akademia Nauk

Organizatorzy

Krakowskie Towarzystwo Tertium we współpracy z Instytutem Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie

Komitet Organizacyjny:
Dr hab. Władysław Chłopicki, UJ – Przewodniczący
Dr hab. Dorota Brzozowska, prof. UO
Dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst, KUL
Dr hab. Joanna Dybiec-Gajer, UP Kraków
Dr hab. Maria Piotrowska, prof. UJ
Dr hab. Grażyna Sawicka, prof. UKW

Miejsce konferencji

Sponsorzy konferencji

Uniwersytet Jagielloński

UNiwersytet Pedagogiczny w Krakowie