Półrocznik Językoznawczy Tertium/ Tertium Linguistic Journal

Vol 3, No 1 (2018)

kontakt

Władysław Chłopicki
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filologii Angielskiej,
al. Mickiewicza 9A, 31-120 Kraków
Email: tertium2016@gmail.com
ISSN: 2543-7844

Spis treści

Dyskusja panelowa
Językoznawstwo stosowane