02-04
grudnia
2020

Język trzeciego tysiąclecia XI: Język w przestrzeni semiotyki społecznej

To pierwsza edycja konferencji, która miała charakter międzynarodowy i dwujęzyczny (wystąpienia w języku angielskim i polskim) . Także pierwsza która odbywała się wyłącznie zdalnie.

Temat wiodący:
Język w przestrzeni semiotyki społecznej

Zakres tematyczny konferencji objął szerokie spektrum zagadnień, które łączy niehermetyczne podejście do badania komunikacji językowej, począwszy od analizy werbalnego i niewerbalnego znaku językowego, relacji słowa i obrazu poprzez analizę konwersacyjną aż po krytyczną analizę dyskursu, także multimedialnego, multimodalnego i międzykulturowego.

Goście

Na konferencji gościliśmy wybitnych wykładowców plenarnych:
prof. Michała Krzyżanowskiego (Uppsala).
prof. Zoltána Kövecsesa (Budapeszt)
prof. Konrada Dominasa (Poznań).
Odbył się także konkurs wiedzy o Krakowie, sponsorowany przez Miasto Kraków.

Organizatorzy

Konferencję zorganizowało Krakowskie Towarzystwo Tertium we współpracy z Instytutem Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie.

Komitet Organizacyjny:
Dr hab. Władysław Chłopicki, UJ – Przewodniczący
Dr hab. Dorota Brzozowska, prof. UO
Dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst, KUL
Dr hab. Joanna Dybiec-Gajer, UP Kraków
Dr hab. Maria Piotrowska, prof. UJ
Dr hab. Agata Hołobut, UJ

Aktualne informacje

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom naszej konferencji za prezentacje i udział w dyskusji. Wybrane referaty zostały publikowane w naszym czasopiśmie „Półrocznik Językoznawczy Tertium” 5.2.

Miejsce konferencji

Sponsor konferencji

Urząd Miasta Krakowa – Nauka przyszłością Krakowa

https://business.krakow.pl/