Seria Język a komunikacja

W dzisiejszej Europie, zjednoczonej choć wstrząsanej konfliktami, porozumiewanie się ponad podziałami politycznymi, kulturowymi, geograficznymi i językowymi staje się potrzebą bodaj czy nie najważniejszą. Wydawnictwo Tertium od lat wychodzi naprzeciw temu wyzwaniu. Nasza seria wydawnicza „Język i komunikacja”, wydawana od roku 2000, zainicjowała forum dyskusyjne na temat komunikacji językowej ponad podziałami na filologie, w szerokim środowisku, początkowo ogólnopolskim, ale obecnie i międzynarodowym. Publikujemy rzetelne przemyślenia i ciekawe badania na temat języka i komunikacji językowej z solidnym naukowym zapleczem, ale i o przystępnej formie, tak aby przysłowiowy przeciętny inteligent mógł bez trudu i nie bez przyjemności z nimi się zapoznać. Seria obejmuje ksiązki autorskie, jak i monografie wieloautorskie.

Telewizyjne przekłady filmów

Oprawa: miękka

Wydawnictwo: Tertium

Miejsce i rok wyd.: Kraków 2007

ISBN:978-83-922234-7-4

Spis treści tomu:

 

Słowo wstępne
Słowo od Autora
Wstęp

Rozdział I. Film jako medium-generator informacji kulturowej i nośnik informacji interkulturowej

 

1. Film jako tekst
1.1. Kognitywne podstawy języka filmowego
1.1.1. Słowo typu językowego i niejęzykowego w filmie
2. Literackie pochodzenie filmu jako dzieła filmologicznego i historia filmu
2.1. Scenariusz filmowy
2.2. Reżyser
2.3. Gatunek filmowy
3. Język a film amerykański od początku kina do współczesności
4. Telewizja fi nowa jakość kultury masowej
4.1. Telewizyjna projekcja filmowa
4.2. Telewizyjne uwarunkowania projekcji filmów oraz programów zawierających treści slangowe

 

Rozdział II. Cechy slangu

 

1. Od języka ogólnego do slangu
1.1. Odmiany, style, rejestry
1.2. Potoczna odmiana języka
2. Slang: twórcy i użytkownicy
2.1. Termin slang w ujęciu historycznym
2.2. Slang a kultywowanie norm
2.3. Subkultury oraz generowane przez nie socjolekty wchodzące w skład slangu
2.3.1. Socjolingwistyczne motywy użycia slangu
2.3.2. Subkultury i socjolekty współtworzące slang
2.3.2.1. Charakterystyka subkultury
2.3.2.2. Definiowanie kategorii socjolektalnych
2.3.2.3. Typologia socjolektów generujących slang
2.4. Intersocjolektalne elementy slangu
3. Struktura slangu i procesy słowotwórcze
3.1. Neologizmy współczesnego slangu angielszczyzny amerykańskiej i polszczyzny
3.1.1. Procesy słowotwórcze w powstawaniu slangu
4. Obraz rzeczywistości pozajęzykowej w podstawowym zasobie leksykalnym slangu oraz potocznej odmiany angielszczyzny amerykańskiej i polszczyzny

 

Rozdział III. Założenia przekładu filmowego

 

1. Specyfika przekładu filmowego
1.1. Koncepcja zapasów poznawczych
2. Zastosowanie teorii relewancji do studiów nad przekładem filmowym
2.1. Technologia dokonywania przekładu filmowego
2.2. Mikrokontekst w przekładzie filmowym
2.3. Kwestia dialogowa fi jednostka tłumaczenia
2.4. Tłumaczenie kwestii dialogowych a problem ekwiwalencji
2.5. Skopostheorie a osoba tłumacza filmowego w telewizji
2.5.1. Praktyka przekuta w teorię
3. Metody przekładu filmowego oraz ich realizacja na potrzeby telewizyjne w Polsce
3.1. Dubbing
3.2. Podpisy
3.3. Wersja lektorska

 

Rozdział IV. Realizacja przekładu slangu w filmach emitowanych przez TVP S.A.

 

1. Tłumaczenie slangu fi czy rzeczywiście zło konieczne?
2. Metoda, strategia oraz technika tłumaczeniowa
3. Techniki tłumaczeniowe stosowane do przekładów telewizyjnych
3.1. Technika pomijania
3.2. Technika wyszukiwania ekwiwalentu funkcjonalnego
3.3. Technika wyszukiwania najbliższego synonimu
3.4. Technika opisu
3.5. Technika tłumaczenia dosłownego
3.6. Technika neologizacji
3.7. Technika wzbogacania
3.8. Tłumaczenie slangowych przezwisk i nazw własnych

 

Wnioski końcowe
Analizowane filmy
Encyklopedie i słowniki
Słowniki internetowe
Bibliografia
Słownik terminów
Summary

Cookies

Użytkowanie serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z polityką prywatności.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. 

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.