Warunki sprzedaży

Członkom Tertium przysługuje zniżka 20% od każdego zakupionego produktu.

Stałym klientom Tertium (po 5. zamówieniu) przysługuje zniżka 10% od każdego zakupionego produktu.

Księgarnie i hurtownie prosimy o kontakt w celu ustalenia warunków sprzedaży hurtowej.

Oferujemy Państwu możliwość wyboru formy płatności oraz rodzaju i kosztu przesyłki.

Regulamin sprzedaży internetowej

§1

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy www.tertium.edu.pl (dalej zwany Sklepem) prowadzony przez Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium” al. Mickiewicza 9, 31-120 Kraków. NIP:6771696818, REGON 350970546.

§2

Za towary uważamy książki, czasopisma i inne produkty, których zakupy realizowane są poprzez stronę internetową www.tertium.edu.pl. Przekazanie zakupionego towaru Zamawiającemu odbywa sie poprzez wysyłkę pocztową, ewentualnie (po wcześniejszym uzgodnieniu) poprzez odbiór osobisty przy ulicy 29 listopada 130 pok. 407, w Krakowie.

§3

W celu zakupu towaru w Sklepie, Zamawiający wybiera towar z oferty Sklepu prezentowanej nastronie internetowej http://www.tertium.edu.pl/ a następnie składa zamówienie na stronie internetowej Sklepu za pomocą formularza zamówień. Oferta Sklepu ma charakter wiążący przez okres jej prezentacji na w/w stronie i do czasu wyczerpania zapasu danego tytułu w magazynie.

§4

Cena wyświetlana przy tytule nie obejmuje opłaty za dostawę. Koszt dostawy zostanie dodany do ceny zakupionego towaru, po wyborze formy płatności przez Zamawiającego. Na ostateczny koszt zamówienia składają się: cena towaru i koszt wysyłki towaru. Zamawiający może zostać poproszony o dopłatę do kosztów wysyłki towaru, w przypadku kiedy koszty wysyłki wygenerowane w sposób automatyczny poprzez system Sklepu będą niższe niż rzeczywisty koszt wysyłki towaru zgodny z właściwym cennikiem operatora pocztowego.

§5

Towarzystwo „Tertium” dokłada wszelkich starań, aby oferta Sklepu jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia niezamierzonych błędów przy aktualizacjach zawartosci strony Sklepu (cen, konfiguracji czy parametrów technicznych) informacje zawarte na stronie nie mogą być traktowane, jako oferta w świetle wymogów Kodeksu Cywilnego.

§6

Warunkiem realizacji zamówienia jest uzyskanie przez Zamawiającego potwierdzenia zamówienia w formie wiadomości e-mail z adresu podanego na stronie Sklepu, a następnie kliknięcie przez Zamawiającego na wskazany link w otrzymanej wiadomości e-mail. W przypadku wyboru płatności przelewem dodatkowym warunkiem jest wpłynięcie należnej kwoty na konto bankowe Sklepu. W przypadku braku wpływu pieniędzy na konto po upływie 14 dni od daty potwierdzenia zamówienia – zamówienie zostanie usunięte z systemu, a sklep zastrzega sobie prawo do niewysyłania towaru.

§7

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Zamawiającego. W przypadku braku potwierdzenia zamówienia ze strony Sklepu w ciągu dwóch dni roboczych, prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny – dane kontaktowe zamieszczone są na stronie internetowej Sklepu.

§8

Zamówienia realizowane są zgodnie z kolejnością ich otrzymania.

§9

W przypadku wyczerpania zapasów towaru w magazynie, stosowna informacja zostanie umieszczona na stronie Sklepu w opisie towaru.

§10

W przypadku, gdy zamówienie obejmuje kilka pozycji towarów sporadycznie mogą wystąpić trudności z uzyskaniem wszystkich zamówionych towarów. W takim wypadku, po uzgodnieniu z Zamawiającym, zamówienie może być realizowane w dłuższym czasie w celu minimalizacji kosztów dostawy. Na życzenie Zamawiającego Sklep może podzielić zamówienie zbiorcze na kilka partii, każdorazowo pobierając od Zamawiającego koszty wysyłki danej partii towarów.

§11

Standardowe zamówienia na towary są realizowane maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sklepu. W przypadku trudnosci z realizacją zamówienia, Zamawiający zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Termin dostawy może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Sklepu. Sklep nie odpowiada za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez operatora pocztowego.

§12

Priorytetowe zamówienia na towary realizowane są maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sklepu. W przypadku trudnosci z realizacją zamówienia, Zamawiający zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Termin dostawy może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Sklepu. Sklep nie odpowiada za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez operatora pocztowego. Zamówienia priorytetowe mogą być realizowane za pomocą przesyłek (listów bądź paczek) priorytetowych poczty polskiej, listów ekspresowych bądź paczkomatów/paczek InPost. Na specjalne życzenie istnieje możliwość wysyłki zamówienia poprzez kuriera EMS Pocztex.

§13

Zamówienie na towary zakupione w Sklepie zostanie zrealizowane, jeżeli będzie zawierało adres i telefon odbiorcy oraz adres jego poczty elektronicznej. W przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia podania nieprawdziwych danych lub nieuczciwych zamiarów Zamawiającego, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania wysyłki towaru.

§14

Sklep oferuje formę płatności przelewem – przesyłka zostanie nadana na adres wskazany przez Zamawiającego po uznaniu wpływu na rachunku bankowym sklepu kwotą odpowiadajacą wartości zamówionego towaru. Konto Towarzystwa „Tertium”: Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków Nr 94 8589 0006 0000 0011 0640 0001 – Tylko osoby prawne (po wcześniejszym uzgodnieniu) mogą otrzymać zamowienie z terminowym okresem zapłaty.

§15

Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium” nie jest płatnikiem VAT i tym samym nie wystawia faktur za dokonane zakupy.

§16

Dokumentem potwierdzającym wpłatę jest potwierdzenie dokonania przelewu na konto Towarzystwa.

§17

Złożone zamówienie może być anulowane tylko drogą elektroniczną. Anulować można tylko zamówienie, które nie zostało jeszcze zrealizowanie (nie nastąpiła wysyłka towaru).

§18

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 02 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.), Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty odebrania towaru i niezwłocznie zwrócić zakupiony towar. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy zakupiony towar nie został w żaden sposób zniszczony. Razem z towarem należy zwrocić otrzymany dowód zakupu. Towarzystwo gwarantuje zwrot ceny za zakupiony towar. Pieniądze zostaną niezwłocznie przekazane na wskazane przez Zamawiającego konto bankowe po otrzymaniu zwrotnej przesyłki, spełniającej ww. warunki. Koszt odesłania towaru ponosi Zamawiający.

§19

W razie reklamacji towaru prosimy o niezwłoczne przesłanie wadliwego towaru do Sklepu. Za towar wadliwy uznaje się, w przypadku książek towar zawierający wady, które nie zostały wymienione w opisie towaru na stronie Sklepu, oraz nie są zawinione przez Zamawiającego. Do reklamowanej przesyłki należy dołączyć dowód zakupu towaru wraz z opisem przyczyny reklamacji. Sklep nie przyjmuje przesyłek reklamacyjnych odsyłanych za pobraniem. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji koszty zwiazane z odesłaniem reklamowanego towaru zostaną zwrócone na wskazane przez Zamawiającego konto bankowe, niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i przyjęciu oraz uznaniu reklamacji. Jeżeli reklamacja będzie uzasadniona, towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy (jeżeli tylko będzie taka możliwość), a koszt wysyłki wymienionego towaru pokryje Sklep. W przypadku braku pełnowartościowego towaru w magazynie Sklepu, Sklep zwróci Zamawiającemu pełny koszt zakupionego towaru na konto bankowe podane przez Zamawiającego.

§20

Liczba zamawianych tytułów nie jest ograniczona, chyba że zaznaczono inaczej.

§21

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie internetowej Sklepu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

§22

Nazwy producentów i marki należą do ich właścicieli i prezentowane są wyłącznie w celach informacyjnych.

§23

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.) dane osobowe Zamawiającego zostaną wprowadzone do bazy danych Sklepu wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie będą udostępniane innym podmiotom.

§24

Wszystkie uwagi, propozycje, reklamacje i skargi prosimy kierować na adres: Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium” 33-332 Kraków, ul. 29 listopada 130 pok. 407, bądź drogą elektroniczną na adres: kontakt@tertium.edu.pl

§25

W sprawach nieuregulownych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Opublikowano 11.06.2016 r. godz 14:00