Seria Język a komunikacja

W dzisiejszej Europie, zjednoczonej choć wstrząsanej konfliktami, porozumiewanie się ponad podziałami politycznymi, kulturowymi, geograficznymi i językowymi staje się potrzebą bodaj czy nie najważniejszą. Wydawnictwo Tertium od lat wychodzi naprzeciw temu wyzwaniu. Nasza seria wydawnicza „Język i komunikacja”, wydawana od roku 2000, zainicjowała forum dyskusyjne na temat komunikacji językowej ponad podziałami na filologie, w szerokim środowisku, początkowo ogólnopolskim, ale obecnie i międzynarodowym. Publikujemy rzetelne przemyślenia i ciekawe badania na temat języka i komunikacji językowej z solidnym naukowym zapleczem, ale i o przystępnej formie, tak aby przysłowiowy przeciętny inteligent mógł bez trudu i nie bez przyjemności z nimi się zapoznać. Seria obejmuje ksiązki autorskie, jak i monografie wieloautorskie.

Oprawa: miękka

Wydawnictwo: Tertium

Miejsce i rok wyd.: Kraków 2007

ISBN:978-83-922234-5-0

Spis treści tomu:

 

Słowo wstępne
Podziękowania
Wstęp
Źródła materiałowe

1. Neosemantyzmy i mechanizmy zmian semantycznych

 

1.1. Definicja neosemantyzmu
1.2. Funkcje neosemantyzmów
1.3. Arbitralność i relatywność znaczeń leksemów
1.4. Struktura semantyczna wyrazów
1.5. Stan badań nad zmianami semantycznymi
1.5.1. Klasyfikacja zmian semantycznych Hermanna Paula
1.5.2. Klasyfikacja zmian semantycznych Karola Jaberga
1.5.3. Klasyfikacja zmian semantycznych Gustafa Sterna
1.5.4. Klasyfikacja zmian semantycznych Stephena Ullmanna

 

2. Zapożyczenia semantyczne i kalki strukturalne jako wynik przeniesienia znaczenia i substytucji morfemowej

 

2.1. Problemy z definicją i historia badań nad zapożyczeniami semantycznymi
2.1.1. Zapożyczenie semantyczne a zapożyczenie leksykalne (homonimiczne do wyrazu tradycyjnego)
2.1.2. Rozwój semantyczny rodzimy czy pod wpływem obcym
2.1.3. Neosemantyzacja leksemów obcego pochodzenia oraz leksemów rodzimych
2.1.4. Neosemantyzmy ustabilizowane w języku a sporadyczne innowacje znaczeniowe
2.2. Historia zapożyczeń semantycznych w polszczyźnie
2.3. Kalki językowe
2.3.1. Kalki semantyczne
2.3.2. Kalki strukturalne
2.3.3. Kalki mieszane (hybrydy i półkalki)
2.4. Historia kalk językowych w polszczyźnie
2.5. Internacjonalizmy

 

3. Anglosemantyzmy w języku polskim

 

3.1. Kryteria ustalania źródła anglosemantyzmów
3.1.1. Kryterium historyczne
3.1.2. Kryterium słownikowo-źródłowe i chronologiczne
3.1.3. Kontekst kulturowo-tematyczny zapożyczenia znaczenia
3.1.4. Zakres łączliwości wyrazu użytego w nowym znaczeniu
3.1.5. Rodziny słowotwórcze leksemu angielskiego i leksemu polskiego używanego w nowym znaczeniu
3.1.6. Kryteria wewnątrzjęzykowe i zewnątrzjęzykowe
3.1.7. Różnice semantyczne i leksykalne między brytyjską i amerykańską odmianą języka angielskiego
3.2. Definicja anglosemantyzmu
3.3. Kierunki modyfikacji znaczeniowych zapożyczeń semantycznych
3.4. Przykładowa analiza pochodzenia oraz zmiany semantycznej anglosemantyzmu
3.5. Neosemantyzmy wtórne czyli zanglicyzowane latynizmy
3.6. Kalki strukturalne z języka angielskiego
3.6.1. Rzekome kalki strukturalne z języka angielskiego
3.7. Internacjonalizmy, których źródłem jest język angielski
3.8. Jak anglosemantyzmy wchodzą do języka polskiego? O przyczynach, sposobie i skutkach
3.8.1. Przyczyny wprowadzania anglosemantyzmów do języka polskiego
3.8.2. Upowszechnianie zapożyczeń semantycznych
3.8.2.1. Sposoby wprowadzania anglosemantyzmów do tekstu
3.8.2.2. Umieszczanie anglosemantyzmów w słownikach języka polskiego
3.8.3. Skutki przejmowania anglosemantyzmów
3.9. Anglosemantyzmy a pola tematyczne

 

4. Ocena normatywna omawianych zjawisk

 

4.1. Kryteria poprawności językowej
4.2. Pojęcie błędu językowego
4.3. Anglosemantyzmy uzasadnione i zbędne
4.4. Stanowisko językoznawców polskich Wnioski

 

Słownik anglosemantyzmów

 

Źródła
Zawartość słownika
Budowa artykułu hasłowego
Indeks kalk strukturalnych z języka angielskiego
Repliki frazeologiczne przysłów angielskich
Wykaz skrótów

 

Bibliografia
Indeks rzeczowy

Cookies

Użytkowanie serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z polityką prywatności.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. 

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.