Seria Język a komunikacja

W dzisiejszej Europie, zjednoczonej choć wstrząsanej konfliktami, porozumiewanie się ponad podziałami politycznymi, kulturowymi, geograficznymi i językowymi staje się potrzebą bodaj czy nie najważniejszą. Wydawnictwo Tertium od lat wychodzi naprzeciw temu wyzwaniu. Nasza seria wydawnicza „Język i komunikacja”, wydawana od roku 2000, zainicjowała forum dyskusyjne na temat komunikacji językowej ponad podziałami na filologie, w szerokim środowisku, początkowo ogólnopolskim, ale obecnie i międzynarodowym. Publikujemy rzetelne przemyślenia i ciekawe badania na temat języka i komunikacji językowej z solidnym naukowym zapleczem, ale i o przystępnej formie, tak aby przysłowiowy przeciętny inteligent mógł bez trudu i nie bez przyjemności z nimi się zapoznać. Seria obejmuje ksiązki autorskie, jak i monografie wieloautorskie.

Monografia ta – drugi zbiór referatów wygłoszonych podczas konferencji Polskiego Towarzystwa Neofilogicznego w Krakowie w roku 2006 – poświęcona jest kluczowym zagadnieniom współczesnej glottodydaktyki. Artykuły w niej zawarte obejmują cały wachlarz problemów i wyznaczają nowe kierunki poszukiwań, charakterystyczne dla dydaktyki post-metodycznej. Wśród poruszanych tematów można wymienić: nauczanie i uczenie się zadaniowe; nauczanie języków obcych zintegrowane z nauczaniem i uczeniem się treści oraz nauczaniem interkulturowym; nauczanie języków obcych na odległość; systemy oceny rozwoju językowego uczniów. Prace zamieszczone w monografii wpisują się w nowe tendencje myślenia o nauczaniu i uczeniu się języków obcych.

Wydawnictwo: Tertium

Miejsce i rok wyd.: Kraków 2008

ISBN:978-83-925728-6-2

Spis treści tomu:

Maria Jodłowiec, Anna Niżegorodcew
W stronę post-metodycznej dydaktyki języków obcych?

 

I. Wielojęzyczność a pojęcie języka
Agnieszka Kubiczek
L1, L2, L3, … Ln – o problemach definiowania języków

 

II. Kontrola i ocena różnych aspektów kompetencji ucznia i efektywności procesu nauczania
Sylwia Adamczak-Krysztofowicz
Kontrola i ocena rozumienia ze słuchu w dydaktyce języka niemieckiego dla dorosłych
Anna Maria Harbig
Ankieta jako narzędzie w ewaluacji zajęć z języka obcego
Anna W. Kierczak, Agnieszka Drwięga, Anna Malinowska
Analiza statystyczna: Longina Świątkowska
Samooocena jako istotny element kształtowania autonomii w nauczaniu specjalistycznego języka obcego
Alina Kowalczyk
Specyfika nauki języka w grupach dorosłych – znaczenie ewaluacji i autoewaluacji
Jarosław Krajka
Ewaluacja efektów kształcenia w platformach nauczania na odległość
Agnieszka Nowicka
Ocena kompetencji komunikacyjnej w konsultacjach i wywiadach w języku angielskim jako lingua franca
Izabela Orchowska
Kompetencja interkulturowa w sytuacji interpretacji autentycznego dokumentu ikonograficznego w języku / kulturze obcej na poziomie B2
Anna Seretny
Kryteria oceny wypowiedzi ustnych w testach plasujących oraz biegłości w języku polskim jako obcym – w poszukiwaniu nowych rozwiązań
Monika Stawicka
Jak uczymy? Jakość w nauczaniu języków obcych w szkołach językowych

 

III. Pomoce i materiały dydaktyczne w nauczaniu języków
Radosław Gajda
Wykorzystanie nowoczesnych technologii w nauczaniu języka obcego
Elżbieta Gajewska, Magdalena Sowa, Sebastian Piotrowski
Problemy z redagowaniem korespondencji stereotypowej a modele tekstu
Krystyna Herzig, Iwona Kaźmierczak
Oceny porównawcze podręczników do nauki języka francuskiego i języka włoskiego w szkole średniej
Justyna Leśniewska
Słowniki języka angielskiego a kolokacje
Maciej Mackiewicz
Podręcznik do nauki języka niemieckiego jako źródło międzykulturowej refleksji: czy istnieje model idealny? Analiza trzech przypadków.
Sebastian Mrożek
Literatura w przestrzeni 600 słów? „easy readers” – uproszczone teksty literackie na lekcjach języka niemieckiego
Krzysztof Okoński
Cyfrowa ewolucja mediów a możliwości kształtowania kompetencji językowej i krajoznawczej

 

IV. Kształcenie mikro- i makro-sprawności językowych
Aleksandra Jankowska
'Prawdziwa’ komunikacja w klasie – czy jest możliwa?
Iwona Janowska
O podejściu zadaniowym do nauczania języków obcych
Lidia Łoziak
Rola strategii metakognitywnych w przełamywaniu barier mówienia w języku angielskim
Renata Majewska
Próba określenia kompetencji ucznia uczącego się dwujęzycznie historii
Katarzyna Pluta
Integracja kształcenia językowego i zawodowego w wyższych szkołach technicznych we Francji – na przykładzie wyższej szkoły technik przemysłowych w Nantes (Ecole des Mines de Nantes)
Krzysztof Polok
Kształtowanie kompetencji językowej, komunikacyjnej i interkulturowej dzieci i młodzieży – wnioski z badań.
Aldona Sopata
Koncepcje wczesnoszkolnego nauczania języków obcych a praktyka kształcenia językowego dzieci
Monika Witt
Szkolne centrum pisania i czytania-możliwości rozwoju sprawności językowych poza curriculum

 

V. Kształcenie neofilologiczne: wybrane aspekty
Przemysław Wolski
Początkujący nauczyciele języków obcych – zwiększanie szans na rynku pracy poprzez projekty Leonardo da Vinci
Alicja Żuchelkowska
Kształcenie tłumaczy na studiach filologicznych

Cookies

Użytkowanie serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z polityką prywatności.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. 

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.