Seria Język a komunikacja

W dzisiejszej Europie, zjednoczonej choć wstrząsanej konfliktami, porozumiewanie się ponad podziałami politycznymi, kulturowymi, geograficznymi i językowymi staje się potrzebą bodaj czy nie najważniejszą. Wydawnictwo Tertium od lat wychodzi naprzeciw temu wyzwaniu. Nasza seria wydawnicza „Język i komunikacja”, wydawana od roku 2000, zainicjowała forum dyskusyjne na temat komunikacji językowej ponad podziałami na filologie, w szerokim środowisku, początkowo ogólnopolskim, ale obecnie i międzynarodowym. Publikujemy rzetelne przemyślenia i ciekawe badania na temat języka i komunikacji językowej z solidnym naukowym zapleczem, ale i o przystępnej formie, tak aby przysłowiowy przeciętny inteligent mógł bez trudu i nie bez przyjemności z nimi się zapoznać. Seria obejmuje ksiązki autorskie, jak i monografie wieloautorskie.

Monografia poświęcona terminowi w językoznawstwie. Jest to tom szczególnie ważny, gdyż terminy są zasadniczym wyznacznikiem stylu naukowego, a właśnie językoznawcy są niejako z założenia najbardziej predysponowani, by mówić o roli terminu w badaniach. Tom przedstawia terminy dla językoznawstwa podstawowe, definiowane z różnych punktów widzenia przez przedstawicieli odmiennych metodologii badawczych.

Oprawa: miękka

Wydawnictwo: Tertium

Miejsce i rok wyd.: Kraków 2012

ISBN:978-83-61678-40-3

SPIS TREŚCI

 

Część I: Termin w poznaniu i komunikacji – dyskusja panelowa

 

Część II: Zagadnienia ogólnoteoretyczne

U. Zaliwska-Okrutna: Teorie terminologicznie trudne, trafne i telegeniczne

D. Szumska: Czy językoznawstwo jest nauka przeterminowaną?

P. Łozowski: W poszukiwaniu terminologii językoznawczej: system w czasach symbolu czy symbol na potrzeby systemu?

K. Kwapisz-Osadnik: Poznawcze modele języka a kwestia terminologii interdyscyplinarnej

M. Filar: Terminologia w językoznawstwie kognitywnym – ułatwienie czy utrudnienie dla badacza?

J. Albin: Kognitywny czy poznawczy: kształtowanie terminologii na pograniczu języków

 

Część III: Terminologia poszczególnych dziedzin

A. Witalisz: O rozbieżności terminologicznej w teorii zapożyczeń językowych

M. Załęska: Terminologia retoryki

W. Chłopicki: Terminologia badań nad humorem w przekładzie na język polski

A. Pronińska, D. Kucała: „Nowe i stare” terminy lingwistyki informatycznej (na przykładzie języka polskiego i wybranych języków romańskich)

E. Laskowska: Lingwista wobec języka uczuć

E. Biardzka: Mówienie o mówieniu. Terminologia mowy przytoczonej we francuskich i polskich badaniach

A. Dutka-Mańkowska: Mowa przytoczona – metajęzyk a funkcje przekazu

K. Kosecki: Terminologia w opisie języków fonicznych i migowych: od językoznawstwa historyczno-porównawczego do kognitywizmu

 

Część IV: Definicje poszczególnych terminów językoznawczych

G. Sawicka: Rozumienie pojęcia język w podręcznikach uniwersyteckich do nauczania językoznawstwa

E. Konefał: Pojęcie kontekstu w terminologii językoznawczej i przekładoznawczej

A. Kubiczek: Różne oblicza terminu świadomość językowa

H. Grzmil-Tylutki: Dyskurs – pojęcie wieloznaczne

K. Wróblewska-Pawlak, M. Kostro: Grzeczność jako termin w polskich, francuskich i anglo-amerykańskich ujęciach badawczych

A. Gomola: Zbieżność terminów a zbieżność pojęć. Ucieleśnienie w językoznawstwie kognitywnym i teologii feministycznej

E. Willim: O istocie i roli wariantywności języka na przykładzie wariancji składniowej współczesnej angielszczyzny

 

Część V: Termin w gramatyce

M. Górska: Wpływ narodowych tradycji gramatycznych na terminologię stosowaną w językoznawstwie łacińskim (na przykładzie terminu partykuła)

J. Barański: Kategoria strony czasownika w wybranych gramatykach niemieckich i polskich. Uwagi terminologiczne

D. Biadala: Problematyka terminologiczna aspektu i rodzajów czynności czasownikowych (Aktionsarten) w języku polskim i niemieckim

A. S. Feret: Czasowość w nazewnictwie imiesłowów języka polskiego i niemieckiego

A. Vogelgesang-Doncer: Założenia teoretyczne a opis praktyczny. Analiza Słownika walencyjnego czasowników niemieckich i polskich pod red. N. Morcińca, L. Cirki i R. Ziobro

 

Część VI: Przekład terminów językoznawców

A. Gicala: Vyvyan Evans Leksykon językoznawstwa kognitywnego – zmagania z polskim przekładem

K. Gostkowska: Terminy językoznawcze w tłumaczeniu na język poslki. Na przykładzie terminów wprowadzonych przez Emile’a Benveniste’a

M. Jodłowiec, E. Willim: Jeden termin – różne odpowiedniki? Problemy z tłumaczeniem książki Sperbera i Wilson Relevance: Communication and Cognition

A. M. Kurzyńska: O problemie ekwiwalencji terminów w polonistycznej i niemieckojęzycznej literaturze z zakresu lingwistyki tekstu

 

Abstracts

 

Noty o autorach

Cookies

Użytkowanie serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z polityką prywatności.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. 

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.