Seria Język a komunikacja

W dzisiejszej Europie, zjednoczonej choć wstrząsanej konfliktami, porozumiewanie się ponad podziałami politycznymi, kulturowymi, geograficznymi i językowymi staje się potrzebą bodaj czy nie najważniejszą. Wydawnictwo Tertium od lat wychodzi naprzeciw temu wyzwaniu. Nasza seria wydawnicza „Język i komunikacja”, wydawana od roku 2000, zainicjowała forum dyskusyjne na temat komunikacji językowej ponad podziałami na filologie, w szerokim środowisku, początkowo ogólnopolskim, ale obecnie i międzynarodowym. Publikujemy rzetelne przemyślenia i ciekawe badania na temat języka i komunikacji językowej z solidnym naukowym zapleczem, ale i o przystępnej formie, tak aby przysłowiowy przeciętny inteligent mógł bez trudu i nie bez przyjemności z nimi się zapoznać. Seria obejmuje ksiązki autorskie, jak i monografie wieloautorskie.

Niniejszy 35. tom w serii Język a komunikacja, zatytułowany Słowo w kontekście, jest
monograficznym zbiorem artykułów prezentujących wyniki badań słowa w kontekście językowym, społecznym i kulturowym jako zjawiska opisywanego z różnych perspektyw, zwłaszcza antropologicznej, dyskursywnej, pragmatycznej i semantycznej. Główne tezy badawcze rozwinięte w poszczególnych artykułach, zestawione razem pokazują jakże skomplikowaną siatkę relacji słowa z jego tłem gatunkowym i językowo-kulturowym, dając pewne całościowe spojrzenie na całość tego kluczowego dla językoznawstwa problemu.

Oprawa: miękka

Wydawnictwo: Tertium

Miejsce i rok wyd.: Kraków 2013

ISBN:978-83-61678-01-4

Spis treści

Aleksy Awdiejew, Grażyna Habrajska, Dopełnienie sensu w procesie komunikacji
Dorota Biadala,  Językowa realizacja „nazwy stanowiska” w polskich i niemieckich
rekrutacyjnych ogłoszeniach prasowych
Elżbieta Biardzka, Słowa w (kon)tekstach. O didaskaliach dziennikarskich
Ewa Bogdanowska-Jakubowska, Twarz i inne wyznaczniki dynamiki interakcyjnej w kontekście kulturowym
Anita Buczek-Zawiła,  Słowo i jego znaczenia: tendencje zmian w mowie młodszych użytkowników języka polskiego
Ewa Data-Bukowska, Dlaczego akurat ‘akkurat’? O różnych stopniach pragmatykalizacji
w leksykalnej przyjaźni polsko-norweskiej
Beata Drabik-Frączek, Prototypy, skrypty i sceny jako narzędzia analizy złożonych rytuałów
językowych
Adam Głaz, O tym, czy kontekst językowy nas zniewala i co wynika z tego, że nie
Arkadiusz Jabłoński, Współczesna honoryfikatywność polska – o bezpowrotnie traconej neutralności
Monika Jazowy-Jarmuł, O kategorii rodzaju w języku szwedzkim i sposobach jej oddawania w języku polskim
Anna Just, Kinga Zielińska, Łaska w starodawnym (kon)tekście
Anna Majewska-Tworek, Niepłynność mówcy w oficjalnej wypowiedzi spontanicznej. Próba typologii
Bartłomiej Maliszewski, Cyrkowa arena i piaskownica – deprecjonowanie sceny politycznej
w metaforach publicystycznych
Grażyna Mańkowska, Problemy percepcji nagłówków rosyjskich tekstów publicystycznych
w audytorium polskojęzycznym
Ewa Michalska, Rola i znaczenie terminologii językoznawczej w procesie glottodydaktycznym
Magdalena Murawska,  Czy medyczne opisy przypadku mogą być zorientowane na pacjenta?
Marta Muzioł, Językowy i aksjologiczny aspekt epitafiów zwierzęcych
Małgorzata Pachowicz, Znaczenie słowa w kontekście nagłówka wiadomości internetowej
Agnieszka Rosińska-Mamej, Zagrajmy w prośbę. Akty zapowiadające prośbę we współczesnym języku polskim
Joanna Senderska,  Techniki słowotwórcze we współczesnej polszczyźnie (na przykładzie
tzw. biuslangu)
Sylwia Skuza, O czerwieni i jej odcieniach w języku polskim i włoskim – studium kontrastywne
Agnieszka Strzałka, „Masz rację, ale”… czy „Wcale nie!” Jak Polacy uczący się angielskiego bronią swojego zdania
Dominika Topa-Bryniarska, O sposobach wartościowania w tekście prasowym (na przykładzie francuskiego artykułu wstępnego)
Joanna Wasiluk,  Analiza porównawcza internacjonalizmów występujących w języku polskim
i rosyjskim na przykładzie tekstów o charakterze społeczno-politycznym
Bożena Witosz, O konceptualizacji pojęcia kontekstu w lingwistyce poststrukturalistycznej
Anna Włodarczyk-Stachurska, Agata Buda,  Socjolingwistyczne zróżnicowanie języka a znaczenie słowa
Urszula Zaliwska-Okrutna, Na początku było Słowo – i co się z nim stało
Piotr Żmigrodzki, O (kon)tekście i jego roli w budowaniu opisu leksykograficznego w jednojęzycznym słowniku ogólnym (na przykładzie „Wielkiego słownika języka polskiego PAN”)

Abstracts
Noty o autorach

Cookies

Użytkowanie serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z polityką prywatności.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. 

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.