Inne publikacje

Książki polecane lub rozprowadzane przez nasze Towarzystwo. Prosimy o zgłaszanie (pisząc na adres: kontakt@tertium.nazwa.pl) publikacji książkowych, dotyczących szeroko rozumianej problematyki językowej, które warte są promocji i które moglibyśmy polecić/rozprowadzić wśród naszych członków.

Przedmowa

Mamy zaszczyt przedstawić Czytelnikowi – prosząc o życzliwe przyjęcie –
drugi tom Prac Komisji Nauk Filologicznych Oddziału Polskiej Akademii
Nauk we Wrocławiu. Publikacja ta jest zbiorem rozpraw Gości Komisji,
profesorów o uznanym autorytecie w dziedzinie wiedzy przez siebie
reprezentowanej. Daliśmy też szansę ogłoszenia drukiem kilku
debiutanckich artykułów i komunikatów naukowych, których autorzy są
początkującymi badaczami.

Cieszymy się, że gościnnie możemy opublikować na naszych łamach
również przegląd wszystkich kierunków badań Katedry Pragmatyki
Językowej działającej przy Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Łódzkiego.
Badania te prowadzone są nad różnymi pragmatycznymi aspektami
dyskursu, pojmowanego jako zjawisko z założenia semiotyczne, realizujące
się przez teksty, którym znaczenie jest nadawane przez niewerbalne
zmienne kontekstowe w zależności od sytuacji komunikacyjnej, nadawcy/
odbiorcy, oraz zanurzenia kulturowego w jakim badany dyskurs występuje.

Piotr P. Chruszczewski, Stanisław Prędota

Oprawa: 401

Wydawnictwo: Polska Akademia Nauk Oddział we Wrocławiu

Miejsce i rok wyd.: Wrocław 2010

ISBN:978-83-917 386-6-5

PRZEDMOWA S. PRĘDOTA, P. CHRUSZCZEWSKI …………………………………………………5

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ……………………………………………………………………………….7

 

MIĘDZY DYSKURSEM ARTYSTYCZNYM I RELIGIJNYM P. CHRUSZCZEWSKI, M. OLĘDZKI13
O PODSUMOWANIU BADAŃ NAD ETYMOLOGIĄ TERMINU SZLACHTA T. CZARNECKI ……….31
POLEN – UND DEUTSCHENBILDER F. KSIĘŻYK…………………………………………………………43
SŁOWNIK LANGENSCHEIDT PARTNER R. LIPCZUK ……………………………………………………63
ADAGIA (1552) REYERA GHEURTZA S. PRĘDOTA……………………………………………………..77
WOKÓŁ ANGLOSASKICH PRZEKŁADÓW BIBLII J. MIANOWSKI ……………………………………95
DEONYMISCHE VERBEN D. SCHELLER-BOLTZ………………………………………………………109
NOMINALE WORTBILDUNG J. STOPYRA…………………………………………………………………147
FREMDSPRACHLICHE INFORMATIONEN M. SZCZODROWSKI…………………………………….159
ZUID-AFRIKAANSE TAALSTRIJD VOOR HET NEDERLANDS W. VAN ZYL ……………………..169

SEKCJA TEMATYCZNA ……………………………………………………………………………………189

 

BADANIA NAD PRAGMATYCZNYMI ASPEKTAMI DYSKURSU………………………………………….191
O WARTOŚCI POZNAWCZEJ POJĘCIA MAKRO AKTU MOWY P.CAP ……………………………….195
PRÓBA IDENTYFIKACJI KANADIANIZMÓW A. BEDNAREK…………………………………………209
UMIŁOWANA DIALOG INTERTEKSTUALNY J. CRUST ………………………………………………….229
W RAMACH DYSKURSU FILMOWEGO M. DYNEL……………………………………………………..243
KOGNITYWNO-AFEKTYWNE ASPEKTY KOMUNIKACJI MASOWEJ M. KOPYTOWSKA ……..259
PRZESUNIĘCIE PERSPEKTYWY ODBIORU W DYSKURSIE POLITYCZNYM A. WIECZOREK…289
GRANICE PRAGMATYKI I. WITCZAK-PLISIECKA ……………………………………………………305
KAMPANIA NA RZECZ REFORMY SŁUŻBY ZDROWIA PREZYDENTA OBAMY J. WOSIK……..323

POLEMIKI – RECENZJE – KOMUNIKATY ………………………………………………………..341

CZY CUDZOZIEMCY NADALI NAZWĘ POLSCE? W. MAŃCZAK…………………………………..343
ONOMASTYKA A „SPRAWA POLSKA” P. URBAŃCZYK……………………………………………..359
EURÓPAI HELYESÍRÁSOK M. NÉMETH…………………………………………………………………….365
EURÓPAI NYELVMŐVELÉS M. NÉMETH……………………………………………………………………371
DEKALOG – SPOJRZENIE BIBLISTY M. CZAJKOWSKI ……………………………………………….377
BADANIA NAD JAMAJSKĄ PAREMIOLOGIĄ A. KNAPIK ……………………………………………..383
SOCJOLINGWISTYCZNE STUDIUM DYSKURSU KORPORACYJNEGO J. KOŁATA……………….389
PREFERENCJE UŻYTKOWNIKÓW S. WACH………………………………………………………………393

NOTY O AUTORACH ………………………………………………………………………………………..401

Cookies

Użytkowanie serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z polityką prywatności.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. 

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.