Półrocznik Językoznawczy Tertium/ Tertium Linguistic Journal

Vol 4, No 1 (2019)

Agnieszka Cierpich, Zapożyczenia angielskie w polszczyźnie korporacyjnej, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, 2019.

Andrzej Łyda

Recenzja książki

 

Bibliografia

Belasen, Allan T. (2008). The Theory and Practice of Corporate Communication: A Competing Values Perspective, Los Angeles: Sage.

Podnar, Klement (2014). Corporate Communication. London: Routledge.

Wilkoń, Aleksander (1987) Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Wilkoń, Aleksander (2000) Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny. Wyd. 2 poprawione.  Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.