Półrocznik Językoznawczy Tertium/ Tertium Linguistic Journal

Vol 3, No 2 (2018)

Aleksandra R. Knapik, Piotr P. Chruszczewski (red.), Między tekstem a kulturą. Z zagadnień przekładoznawstwa, seria: Beyond Language, Vol. 1, San Diego, CA: Æ Academic Publishing, 2018

Leszek Jan Wojteczek

Recenzja książki