Półrocznik Językoznawczy Tertium/ Tertium Linguistic Journal

Vol 6, No 2 (2021)

Analiza strategiczna problemów tłumaczeniowych w polskiej powieści kryminalnej : ,,Seans w Domu Egipskim”

Maria Piotrowska

Abstract

 

Artykuł ukazuje proces decyzyjny tłumacza oraz stosowanie strategii i technik przekładowych
w tłumaczeniu na język angielski współczesnej polskiej powieści kryminalnej pt.,,Seans w
Domu Egipskim”. Głównym celem studium jest przeanalizowanie problemów tłumaczeniowych, takich jak kulturemy lub idiomy oraz rozważenie luk pragmatycznych, które pojawiają się w procesie tłumaczenia powieści z polskiego na angielski. Dynamiczna i kontekstowa analiza strategiczna poprowadzona zgodnie z metodologią ARTS (badania w działaniu) oraz oparta na minimalistycznym modelu kompetencji według Pyma z 2003 roku, prowadzi do wniosków na temat istoty wiedzy kulturowej, świadomości znaczeń kulturowych zakodowanych w kulturemach, a także założeń pragmatycznych w komunikacji międzykulturowej. Wnioski z przedstawionego studium przypadku podkreślają mediacyjną rolę tłumacza podczas „strategicznej gry tłumaczeniowej” oraz w pokonywaniu barier komunikacyjnych wynikających z różnic kulturowych.

 

References

 

Source Texts

Szymiczkowa, M. (2015) Tajemnica Domu Helclów. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.

Szymiczkowa, M. (2019) Mrs Mohr Goes Missing. Translated from Polish by Antonia Lloyd-Jones. Point Blank.

Szymiczkowa, M. (2018) Seans w Domu Egipskim. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.

References

Bogucki, Łukasz (2004) A Relevance Framework for Constraints on Cinema Subtitling. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Bogucki, Łukasz (ed.) (2019) Słownik polskiej terminologii przekładoznawczej. Kraków: Księgarnia Akademicka.

Berezowski, Leszek (1996) Dialect in Translation. Acta Universitatis Wratislaviensis, Wrocław: Zakład Usług Wydawniczych, Drukarnia Uniwersytetu Wrocławskiego.

Beylard-Ozeroff, Ann, Jana Kralova, Barbara Moser-Mercer (eds.) (1998) Translators` Strategies and Creativity. Selected Papers from the 9th International Conference on Translation and Intepreting, Prague, September 1995. In honour of Jiří Lévy and Anton Popoviĉ. Amsterdam/Philadelphia: John Benajmins Publishing Company.

Gałczyński, Konstanty, I. (1946) Zaczarowana Dorożka, transl. by M. Gałczyński The Enchanted Carriage. official website of K. I. Gałczyński [Source: http://www.kigalczynski.pl/english/wiersze/zaczarowana_dorozka.html?p=_wi. Date: 5 November 2020].

Hatim, Basil (2001) Teaching and Researching Translation. Pearson Education.

Hejwowski, Krzysztof (2004). Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu. Warsaw: PWN.

Jarniewicz, Jerzy (2000) “Przekład tytułu: między egzotyką a adaptacją.” [In:] Wojciech Kubiński, Olga Kubińska, Tadeusz Z. Wolański (eds.) Przekładając nieprzekładalne. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; 477–483.

Lévy, Jiri (1967) ”Translation as a Decision Process.” [In:] To Honour Roman Jakobson. Volume II. Den Haag: 1171–1182.

Lloyd–Jones, Antonia “An Interview with the Translator.” [Source: https://przekroj.pl/en/literature/the-art-of-translation-with-antonia-lloyd-jones-przekroj. Date: 5 November 2020].

Lörscher, Wofgang (1991) Translation Performance, Translation Process and Translation Strategies. Tübingen: Gunter Narr Verlag.

Molina, Lucia, Amparo Hurtado Albir (2002) “Translation Techniques Revisited: A Dynamic and Functionalist Approach.” Meta 47 (4); 448–512.

Piotrowska, Maria (1998) “Towards a Model of Strategies and Techniques for Teaching Translation.” [In:] Ann Beylard-Ozeroff, Jana Kralova and Barbara Moser-Mercer (eds.) Translators’ Strategies and Creativity. Selected Papers from the 9th International Conference on Translation and Intepreting, Prague, September 1995. In honour of Jiří Lévy and Anton Popoviĉ. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company; 207–213.

Piotrowska, Maria (2002) A Compensational Model for Strategy and Techniques in Teaching Translation. Prace Monograficzne 343. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Piotrowska, Maria ([2007] 2016) Proces decyzyjny tłumacza. Zarys metodyki nauczania przekładu. Wydanie zaktualizowane. Warsaw: Wydawnictwo C.H.Beck.

Piotrowska, Maria (2021) „Tłumaczenie strategiczne.” [In:] Perspektywy na przekład. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. [in print].

Pym, Anthony (1993) Epistemological Problems in Translation and Its Teaching. Calaceit–Spain: Edicions Caminade.

Pym, Anthony (2003) “Redefining Translation Competence in an Electronic Age: In Defence of a Minimalist Approach.” Meta 48 (4); 481–497.

Venuti, Lawrence (1995) The Translator`s Invisibility. London and New York: Routledge.

Vinay, Jean–Paul, Jean Darbelnet ([1958] 2000) [“Stylistique comparée du français et de l’anglais.”] “A Methodology for Translation.” [In:] [Lawrence Venuti (ed.) The Translation Studies Reader. London: Routledge; 84–93]. Juan C. Sager, Marie–Josee Hamel (eds.) Comparative Stylistics of French and English: A Methodology for Translation. Amsterdam: John Benjamin Publishing House.