Półrocznik Językoznawczy Tertium/ Tertium Linguistic Journal

Vol 5, No 1 (2020)

Application of Formal and Dynamic Equivalence to Chosen Press Releases Published by the European Commission Related to the Issue of the Coronavirus Pandemic

Marcelina Pietryga

Abstrakt

The aim of this article is to analyse the scope of formal and dynamic equivalence in three press releases published by the European Commission in April 2020. The discussed press releases refer to the issue of the coronavirus pandemic and various measures taken by the Commission as a response to the crisis caused by the pandemic. Simultaneously, a particular attention is placed on the influence of the above-mentioned types of equivalence on the message covered by the press releases. Moreover, the study is based on three languages English, German and Polish. As the research shows, the two types of equivalence may apply to various aspects of texts introducing a wide range of effects to the translation. Whereas formal equivalence is usually present in shorter forms, dynamic equivalence corresponds to larger units of text. Additionally, it has been proved that the two types of equivalence are not applied in both translations to an equal extent.

 

Bibliografia

Biel, Łucja (2017) “Quality in Institutional EU Translation: Parameters, Policies and Practices.” [In:] Tomáš Svoboda, Łucja Biel, Krzysztof Łoboda (eds.), Quality Aspects in Institutional Translation. Berlin: Language Science Press; 31-57.

Buchowska, Magdalena (2017) “Tłumacz w instytucjach Unii Europejskiej: wyzwania współczesnej wieży Babel.” Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu, 12; 67-82. http://dx.doi.org/10.12775/RP.2017.004.

Felici, Annarita (2010) “Translating EU Law: Legal Issues and Multiple Dynamic.” Perspectives: Studies in Translatology, 18 (2); 95-108. Retrieved from: http://dx.doi.org/10.1080/09076761003668289. Date: 11th July 2020.

Koskien, Kaisa (2008) Translating Institutions. An Ethnographic Study of EU Translation. Manchester: St. Jerome.

Leal, Alice (2012) “Equivalence.” [In:] Yvies Gambier, Luc van Doorslaer (eds.), Handbook of Translation Studies. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company; 39-46.

Małgorzewicz, Anna (2018) “Ekwiwalencja w translacji – tertium comparationis czy iluzja.” Applied Linguistic Papers, 25 (4); 79-90. Retrieved from: https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2018.4. Date: 11th July 2020.

Nida, Eugenie A. (1964) Toward a Science of Translating with Special Reference to Principles and Procedures Involved in Bible Translating. Leiden: E. J. Brill.

Pieńkos, Jerzy (1993) Przekład i tłumacz we współczesnym świecie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Stecconi, Ubaldo (2010) “Multilingualism in the EU: A Developing Policy Field.” [In:] Kristina Schäffner, Susan Bassnett (eds.), Political Discourse, Media and Translation. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing; 144-163.

Szczurek, Krzysztof (2008) ”Ekwiwalencja w przekładzie unijnej terminologii prawnej.” Studia Germanica Gedanensia, 17; 295-306.

Wagner, Emma, Svend Bech, Jesús M. Martínez (2002) Translating for the European Union Institutions. Translating Practices Explained. Manchester: St. Jerome.

 

Electronic sources:

Coronavirus: Commission Calls on Member States to Optimise Supply and Availability of Medicines. Retrieved from: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_622. Date: 8th April 2020.

Coronavirus: Entsendung medizinischer Teams der EU nach Italien. Retrieved from: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/IP_20_613. Date: 8th April 2020.

Coronavirus: EU Medical Teams Deployed to Italy. Retrieved from: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_613. Date: 8th April 2020.

Coronavirus: Kommission mobilisiert ihre gesamten Ressourcen, um Menschenleben zu schützen und Existenzgrundlagen zu sichern. Retrieved from: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/IP_20_582. Date: 8th April 2020.

Coronavirus: Kommission ruft Mitgliedstaaten dazu auf, die Arzneimittelversorgung und -verfügbarkeit zu optimieren. Retrieved from: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/IP_20_622. Date: 8th April 2020.

Coronavirus Response. Retrieved from: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en. Date: 15th April 2020.

Coronavirus: The Commission Mobilises all of its Resources to Protect Lives and Livelihoods. Retrieved from: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_582. Date: 8th April 2020.

Koronawirus: Komisja mobilizuje wszystkie swoje zasoby w celu ochrony życia i źródeł utrzymania. Retrieved from: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/IP_20_582. Date: 8th April 2020.

Koronawirus: Komisja wzywa państwa członkowskie do optymalizacji podaży i dostępności leków. Retrieved from: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/IP_20_622. Date: 8th April 2020.

Koronawirus: Zespoły medyczne UE oddelegowane do Włoch. Retrieved from: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/IP_20_613. Date: 8th April 2020.

Organizational Structure. Retrieved from: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/organisational-structure_en. Date: 15th April 2020.

TEU. Consolidated Version of the Treaty on European Union ( 2016) Official Journal of the European Union C 202; 13-46. Retrieved from https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2016%3A202%3ATOC. Date: 15th April 2020.