Półrocznik Językoznawczy Tertium/ Tertium Linguistic Journal

Vol 4, No 2 (2019)

Barbara Skowronek „Fremdsprachenunterricht als Kommunikation unter Berücksichtigung von lautlich kommunizierenden Gehörlosen”. (Nauczanie języka obcego jako komunikacja z uwzględnieniem osób niesłyszacych komunikujacych się językiem dźwiękowym.) Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2019.

Grażyna Zenderowska-Korpus

Abstrakt

Rezenzowana pozycja poświęcona jest zagadnieniu nauczania języka obcego z uwzględnieniem osób niesłyszących. Autorka dokonuje przeglądu metod nauczania w kontekście teorii komunikacji. Sugeruje, aby w glottodydaktyce znalazło się miejsce dla osób z deficytami sensorycznymi.

 

Bibliografia

Bühler, Karl ([1934] 1982) Sprachtheorie. Die Darstellungsfunktion der Sprache. Stuttgart: G. Fischer, zweite Auflage UTB.

Grucza, Franciszek (2012) „Zum Gegenstand und zu den Aufgaben der Anthropozentrischen Linguistik, Kulturologie und Kommunikologie sowie zur gegenseitigen Vernetzung dieser Erkenntnisbereiche”. Kwartalnik Neofilologiczny, LIX/3; 227–344.

Jakobson, Roman (1963) Essais de linguistique générale. Paris: Minuit.

Karpińska-Szaj, Katarzyna (2013) Nauczanie języków obcych uczniów z niepełnosprawnością w szkołach ogólnodostępnych. Poznań: Uniwersytet Adama Mickiewicza.

Lasswell, Harold, D. (1948) „The Structure and the Function of Communication in Society”. [W:] Bryson Lymon (red.) The Communication of Ideas. New York: Harper; 37–51.

Neef, Sarah (2009) Im Rhytmus der Stille. Wie ich mir die Welt der Hörenden eroberte. Frankfurt a.M./ New York: Campus Verlag.

Schulz von Thun, Friedmann (1981) Miteinander Reden.1: Störungen und Klärungen. Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt.

Shannon, Claude E., Warren Weaver (1949) The Mathematical Theory of Communication. Urbana Chicago: University of Illinois Press.

Wiener, Norbert ([1950 Boston: Houghton Mifflin] 1954) The Human Use of Human Beings. New York – Garden City: Doubleday & Company, Inc.

Zabrocki, Ludwik (1963) Wspólnoty komunikatywne w genezie i rozwoju języka niemieckiego. Wrocław: PWN.