Półrocznik Językoznawczy Tertium/ Tertium Linguistic Journal

Vol 7, No 1 (2022)

Between grammars and descriptive traditions: Polish lexicon of Japanese grammar terms

Arkadiusz Jabłoński

Abstract

Polski leksykon terminów gramatycznych języka japońskiego został opublikowany w roku 2021. Stanowi on próbę systemowego opisu gramatyki japońskiej, nieeksponowanego przez większość dotychczasowych źródeł na temat języka japońskiego. Ze względu na ograniczony rozmiar artykułu, stanowiącego nowy artykuł badawczy, a jednocześnie przedstawiającego metodologię leksykonu, koncepcje przyświecające jego kompilacji przedstawiono na przykładzie zjawiska prominencji tropikalnej (tematycznej) w języku japońskim i jego morfologicznego znaczenia.

References

Bloch, Bernard (1970) Bernard Bloch on Japanese. Ed. by Roy Andrew Miller. New Haven and London: Yale University Press.

Frellesvig, Bjarke (2010) A History of Japanese Language. Cambridge: Cambridge University Press.

Jabłoński, Arkadiusz (2021) Polski leksykon japońskich terminów gramatycznych T. 1-3 [Polish lexicon of Japanese grammar terms, vol. 1-3]. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Jabłoński, Arkadiusz (2021a) Japanese Nominal Elements as Abandoned Parts of Speech. Dąbrówka: Wydawnictwo Rys.

Jabłoński, Arkadiusz (2022) Case in Japanese – A Morphological Approach. Dąbrówka: Wydawnictwo Rys.

Li, Charles N., Sandra A. Thompson (1976) „Subject and Topic: A New Typology of Language.” [In:] Charles N. Li [ed.] Subject and Topic. New York: Academic Press, 457-489.

Martin, Samuel E. (1975) A Reference Grammar of Japanese. New Haven: Yale University Press.

Miller, Roy Andrew (1967) The Japanese Language. Chicago, London: The University of Chicago Press.

Shibatani, Masayoshi (2005) “Non-canonical Constructions in Japanese.” Kōbe Gengogaku Ronsō 2, 181-218.

Tokieda Motoki ([1941] 1984) Kokugogaku genron [principles of Japanese linguistics]. Tōkyō: Iwanami Shoten.

Tsujimura, Natsuko (1996). An Introduction to Japanese Linguistics. Cambridge, Mass.: Blackwell Publishers.