Półrocznik Językoznawczy Tertium/ Tertium Linguistic Journal

Vol 5, No 2 (2020)

CAI – Narzędzia informatyczne wspierające tłumaczy konsekutywnych. Stan badań oraz perspektywy rozwoju

Krzysztof Sitkowski

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie CAI, czyli narzędzi informatycznych wspierających tłumacza w trakcie wykonywania tłumaczeń konsekutywnych. W pierwszej części przedstawiona jest definicja CAI oraz opis i przykłady pierwszej, drugiej i trzeciej generacji tego narzędzia. Na podstawie analizy przedmiotu stwierdzono, że istniejące rozwiązania, w postaci komercyjnej lub testowej, ograniczają swoje działanie głównie do zarządzania terminologią. Następnie autor odnosi się do możliwości wykorzystania pamięci tłumaczeniowych w tłumaczeniu konsekutywnym. Kolejna część opisuje dwa najważniejsze komponenty CAI, czyli oprogramowanie do rozpoznawania mowy (ASR) oraz narzędzie kompresujące. W dalszej części przedstawiono możliwe problemy rozwojowe narzędzia oraz opisano kompresję w tłumaczeniu konsekutywnym. W ostatniej części artykułu autor opisuje kompleksowe narzędzie CAI, jego komponenty, a taże scenariusz zastosowania w trakcie tłumaczenia konsekutywnego.

 

Bibliografia

Biagini, Giulio (2016) Printed Glossary and Electronic Glossary in Simultaneous Interpretation: A Comparative Study. [pobrane z https://www.academia.edu/23759751/Glossario_cartaceo_e_glossario_elettronico_durante_linterpretazione_simultanea_uno_studio_comparativo. Data ostatniego dostępu: 28.08.2020].

Compas Pastor, Gloria (2017) „VIP: Voice-Text Integrated Systems for Interpreters”. [W:] João Esteves-Ferreira, Juliet Macan, Ruslan Mitkov,

Olaf-Michael Stefanov (red.) Proceedings of the 39th Conference Translating and Computer. London: Tradulex; 7–10.

Fantinuoli, Claudio (2016) „InterpretBank. Redefining Computer-Assisted Interpreting Tools”. [W:] João Esteves-Ferreira, Juliet Macan, Ruslan

Mitkov, Olaf-Michael Stefanov (red.) Proceedings of the Translating and the Computer 38 Conference. London: Tradulex; 42–52.

Fantinuoli, Claudio (2018) „Computer-Assisted Interpreting: Challenges and Future Perspectives”. [W:] Gloria Corpas Pastor, I. Durán Muñoz (red.) Trends in e-tools and Resources for Translators and Interpreters. Leiden: Brill; 153–174.

Gacek, Michael (2015) Softwarelosungen fur DolmetscherInnen. Vienna: Uniwien. [pobrane z http://othes.univie.ac.at/35667/1/2015-01-16_0607925.pdf. Data ostatniego dostępu: 01.09.2020].

Gile, Daniel (2009) Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training. Revised Edition. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Pochhacker, Franz (red.) (2015) Routledge Encyclopedia of Interpreting Studies. London/New York: Routledge.

Prandi, Bianca (2017) „Designing a Multimethod Study on the Use of CAI Tools during Simultaneous Interpreting”. [W:] João Esteves-Ferreira,

Juliet Macan, Ruslan Mitkov, Olaf-Michael Stefanov (red.) Proceedings of the 39th Conference Translating and Computer. London: Tradulex; 76–88.

Rutten, Anja (2017) „Terminology Management Tools for Conference Interpreters – Current Tools and How They Address the Specific Needs of Interpreters”. [W:] João Esteves-Ferreira, Juliet Macan, Ruslan Mitkov, Olaf-Michael Stefanov (red.) Proceedings of the 39th Conference Translating and Computer. London: Tradulex; 98–103.

Seleskovitch, Danica (1975) „Language and Memory: A Study in Note-taking in Consecutive Interpreting”. [W:] Franz Pochhacker, Miriam Shlesinger (red.) The Interpreting Studies Reader. London, New York: Routledge; 120–129.

Sitkowski, Krzysztof (2016) Rola i znaczenie kompresji tekstowej w przekładzie pisemnym (na materiale tekstów technicznych). Niepublikowana rozprawa doktorska.

Wagener, Leonie (2012) „Vorbereitende Terminologiearbeit im Konferenzdolmetschen unter besonderer Berücksichtigung der Zusammenarbeit im Dolmetschteam”. Master thesis, University of Applied Sciences Cologne, Faculty of Information and Communication Sciences, Institute for Translation and Multilingual Communication.

Woliński, Marcin (2019) Automatyczna analiza składniowa języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.